Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell Karesi Büyük Olan Say?y? Bulma


Karesi Büyük Olan Say?y? Bulma

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu programda d??ar?dan girilen Integer tipindeki iki say?dan karesi büyük olan?n say?n?n karesi bast?r?l?r. If mant??? yard?m?yla (|) kullan?lan programda (dikkat bu teknikte = operatörü yoktu) say?lar?n karesini hesaplamak için sq isimli bir fonksiyon kullan?lm??t?r. Bu fonksiyon ko?ullardan sonra where keywordu yard?m?yla tan?mlan?r. Say?lardan büyük olan karesi sonuç olarak geriye dönmektedir.

Program Kodu:

  1. karebuyukbul :: Int -> Int -> Int
  2. karebuyukbul x y
  3.         | sq x > sq y      = sq x
  4.         | otherwise     = sq y
  5.         where
  6.         sq :: Int -> Int
  7.         sq p = p * p

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do