Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell Faktoriyel Hesaplama


Faktoriyel Hesaplama

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonla giri?ten al?nan say?n?n faktoriyeli hesaplanm??t?r. product fonksiyonu haskell'in kendi bünyesinde tan?ml? olup argüman olarak ald??? listenin elemanlar?n? çarparak tek bir sonuç geriye döndürür. Programdaki [1..n] ifadesi 1 den n ye kadar olan say?lar?n listesini belirtir. Ör: [1..5] [1,2,3,4,5] demektir.

Program Kodu:

  1. fakto :: Int -> Int
  2. fakto n = product [1..n]

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.