Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

´╗┐

Listeden Eleman ăekme

Haskell programlama dilinde yaz?lan bu programda giri?ten iki adet Integer tipinde say? al?nm??t?r. Program ise ilk say?ya kadar bir dizi olu?turup ikinci verilen eleman? diziden šeker ve sonuš olarak Řretir.

Program Kodu:

  1. elemanal :: Int -> Int -> Int
  2. elemanal x y = [1..x] !! y

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do