Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell Bir Listenin Uzunlu?unu Bulma


Bir Listenin Uzunlu?unu Bulma

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda bir listenin uzunlu?u hesaplanm??t?r. Rekürsif mant?k yard?m?yla hesaplanan bu programda; (_:xs) gösterimindeki _ listenin ilk eleman?na i?aret eder fakat eleman ile ilgili herhangi bir i?lememiz olmayaca??ndan _ yani onemsiz anlam?na gelen dont care ifadesi ile gösterilmi? önemli olan sadece o eleman?n 1 say?lacak olmas?d?r. xs listenin geri kalan?na i?aret eder. Böylece rekürsif olarak xs ça?r?ld???nda kalan listenin ilk eleman? bu sefer x e gelecek ve böylece bu i?lem listede eleman kalmayana dek devame edecektir.

Program Kodu:

  1.  
  2.  
  3. uzunluk :: [Int] -> Int
  4. uzunluk [] = 0
  5. uzunluk (_:xs) = 1 + uzunluk xs
  6.  
  7.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.