Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell Listenin ?stenilen Bir K?sm?ndan Yeni Bir Liste Olu?turma


Listenin ?stenilen Bir K?sm?ndan Yeni Bir Liste Olu?turma

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda kullan?c?dan bir say? ve bir liste al?nmaktad?r. Al?nan say? kadar listenin ba?lag?c?ndan ba?lanarak yeni bir liste olu?turularak sonuç olarak üretilmektedir. E?er listenin boyundan büyük say? girilirse sec_ [] durumuna dü?ülecektir.

Program Kodu:

  1.  
  2.  
  3. sec :: Int -> [Int] -> [Int]
  4. sec _ [] = []
  5. sec 0  _ = []
  6. sec n (x:xs) = [x] ++ sec (n-1) xs
  7.  
  8.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do