Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
´╗┐

?ki Liste Elemanlar?n? ăarparak Birle?tir

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda kullan?c?dan al?nan iki listenin elemanlar? s?ras?ya birbiriyle šarp?larak yeni bir liste olu?turulmu?tur. Olu?an yeni listenin boyutu eleman say?s? az olan liste taraf?ndan belirlenir.

Program Kodu:

  1.  
  2.  
  3. dizicarpim :: [Int] -> [Int] -> [Int]
  4. dizicarpim _ [] = []
  5. dizicarpim [] _ = []
  6. dizicarpim (x:xs) (y:ys) = [x*y] ++ dizicarpim xs ys
  7.  
  8.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
 
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m