Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell ?ki Liste Elemanlar?n? ăarparak Birle?tir
´╗┐

?ki Liste Elemanlar?n? ăarparak Birle?tir

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda kullan?c?dan al?nan iki listenin elemanlar? s?ras?ya birbiriyle šarp?larak yeni bir liste olu?turulmu?tur. Olu?an yeni listenin boyutu eleman say?s? az olan liste taraf?ndan belirlenir.

Program Kodu:

  1.  
  2.  
  3. dizicarpim :: [Int] -> [Int] -> [Int]
  4. dizicarpim _ [] = []
  5. dizicarpim [] _ = []
  6. dizicarpim (x:xs) (y:ys) = [x*y] ++ dizicarpim xs ys
  7.  
  8.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do