Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell Listede Bir Elemanın Sayısını Bulma


Listede Bir Elemanın Sayısını Bulma

Haskell programlama dilinde yazılmış bu fonksiyonda kullanıcıdan alınan bir listede bulunan ilk elemandan listenin geri kalan kısmında kaç tane olduğunu bulmaya yarayan bir çalışma yapılmıştır. Burada liste elemanları sayı ve harf olabileceği için Ord ifadesi ile tanımlanmıştır.

Program Kodu:

  1.  
  2. ilkelemanlaes :: Ord a => [a] -> Int
  3. ilkelemanlaes [] = 0
  4. ilkelemanlaes (x:y:ys) = yardimci x (y:ys)
  5.                          where
  6.                          yardimci _ [] = 0
  7.                          yardimci y (p:ps)
  8.                                        | y==p      = 1 + yardimci y ps
  9.                                        | otherwise = yardimci y ps
  10.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım