Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell Listede Bir Eleman?n Say?s?n? Bulma


Listede Bir Eleman?n Say?s?n? Bulma

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda kullan?c?dan al?nan bir listede bulunan ilk elemandan listenin geri kalan k?sm?nda kaç tane oldu?unu bulmaya yarayan bir çal??ma yap?lm??t?r. Burada liste elemanlar? say? ve harf olabilece?i için Ord ifadesi ile tan?mlanm??t?r.

Program Kodu:

  1.  
  2. ilkelemanlaes :: Ord a => [a] -> Int
  3. ilkelemanlaes [] = 0
  4. ilkelemanlaes (x:y:ys) = yardimci x (y:ys)
  5.                          where
  6.                          yardimci _ [] = 0
  7.                          yardimci y (p:ps)
  8.                                        | y==p      = 1 + yardimci y ps
  9.                                        | otherwise = yardimci y ps
  10.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
522 Origin Connection Time-out

522 Origin Connection Time-out


cloudflare-nginx