Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama Haskell Listede Bir Eleman?n Say?s?n? Bulma


Listede Bir Eleman?n Say?s?n? Bulma

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda kullan?c?dan al?nan bir listede bulunan ilk elemandan listenin geri kalan k?sm?nda kaç tane oldu?unu bulmaya yarayan bir çal??ma yap?lm??t?r. Burada liste elemanlar? say? ve harf olabilece?i için Ord ifadesi ile tan?mlanm??t?r.

Program Kodu:

 1.  
 2. ilkelemanlaes :: Ord a => [a] -> Int
 3. ilkelemanlaes [] = 0
 4. ilkelemanlaes (x:y:ys) = yardimci x (y:ys)
 5.                          where
 6.                          yardimci _ [] = 0
 7.                          yardimci y (p:ps)
 8.                                        | y==p      = 1 + yardimci y ps
 9.                                        | otherwise = yardimci y ps
 10.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım