Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell Bir Listedeki En Büyük Say?y? Bulma


Bir Listedeki En Büyük Say?y? Bulma

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda kullan?c?dan al?nan bir listede bulunan en büyük say?n?n say?n?n geri döndürülmesi sa?lanm??t?r. Fonksiyon integer degerler alan bir liste almakta ve sonuc olarak integer olan tek bir sonuç geri döndürmektedir.

Program Kodu:

  1.  
  2. dizienbuyuk :: [Int] -> Int
  3. dizienbuyuk (x:xs) = coz x xs
  4.                  where
  5.                  coz :: Int -> [Int] -> Int
  6.                  coz l  [ ]   = l
  7.                  coz p (y:ys)
  8.                             | y > p       = coz y ys
  9.                             | otherwise   = coz p ys
  10.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.