Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell Belli S?n?r De?erine Kadar Olan Asal Say?lar? Bulmak


Belli S?n?r De?erine Kadar Olan Asal Say?lar? Bulmak

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonun içinde önceki derslerimizde gördü?ümüz bolenbul ve asal fonksiyonlar? kullan?lm?? bunlara eklenen sinirasallar içerisindede say?lar s?ral? bir ?ekilde asal fonksiyonuna gönderilerek asal olup olmad?klar? test edilmi? ve bulunan asal say?lar bir liste halinde geri döndürülmü?tür.

Program Kodu :

 1.  
 2. bolenbul :: Int -> [Int]
 3. bolenbul x = cozumle x [1..x]
 4.              where
 5.              cozumle :: Int -> [Int] -> [Int]
 6.              cozumle y []    = []
 7.              cozumle y (p:ps)
 8.                             | mod y p == 0         = [p] ++ cozumle y ps
 9.                             | otherwise             = cozumle y ps
 10.  
 11. asal :: Int -> Bool
 12. asal x
 13.         |[1,x] == (bolenbul x)        = True
 14.         | otherwise                   = False
 15.          where
 16.  
 17. sinirasallar :: Int -> [Int]
 18. sinirasallar x  = asalbul [1..x]
 19.                   where
 20.                   asalbul []     = []
 21.                   asalbul (x:xs)
 22.                                |(asal x) == True      = [x] ++ asalbul xs
 23.                                | otherwise              = asalbul xs
 24.  
 25.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 26 Temmuz 2012 21:46 )  
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx