Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
´╗┐

Listeden ?kililer ▄retmek

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda kullan?c?dan al?nan bir listedeki yanyana olan elemanlardan ikililer olu?turulmu? ve sonuš olarak bu ikililerinin olu?turdu?u liste geri d÷ndŘrŘlmŘ?tŘr.

Program Kodu :

  1.  
  2. ciftle :: [Int] -> [(Int,Int)]
  3. ciftle (_ :[])á = []
  4. ciftle (x:y:ps) = [(x,y)] ++ ciftle (y:ps)
  5.  
  6.  

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
 
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m