Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell Harf Dizisi Sirali Mi Kontrol Etme Fonksiyonu


Harf Dizisi Sirali Mi Kontrol Etme Fonksiyonu

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda kullan?c?dan al?nan bir harflerden olu?an bir listenin s?ral? olup olmad??? kontrol edilmi?tir. Sonuç olarak al?nan liste s?ral? ise true, de?ilse false geri döndürülmü?tür.

Program Kodu :

  1.  
  2. siralimichar :: (Eq a, Ord a) => [a] -> Bool
  3. siralimichar (_:[])   =True
  4. siralimichar (x:y:ys)
  5.                      |x<y           = siralimichar (y:ys)
  6.                      |otherwise     = False
  7.  
  8.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do