Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell Listede Eleman Arama


Listede Eleman Arama

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda kullan?c?dan al?nan bir liste içinde kullan?c? al?nacak bir eleman aranmaktad?r.Bu fonksiyonda zipir isimli ba?ka bir fonksiyon daha kullan?lm??t?r, sonuç olarak kullan?c?n?n aranmas?n? istedi?i eleman?n liste içerisinde bulundu?u konumlar bir liste ?eklinde geri döndürülür. Listeler de diziler gibi 0'dan ba?lamaktad?r.

Program Kodu :

  1.  
  2. pozisyon :: (Eq a , Ord a) => a -> [a] -> [Int]
  3. pozisyon x xs = [ s |(s,y) <- zipir [0..] xs , x==y]
  4.  
  5. zipir :: [a] -> [b] -> [(a,b)]
  6. zipir  _ [] = []
  7. zipir [] _  = []
  8. zipir (x:xs) (y:ys) = [(x,y)] ++ zip xs ys
  9.  
  10.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do