Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell Listede Eleman Arama


Listede Eleman Arama

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda kullan?c?dan al?nan bir liste içinde kullan?c? al?nacak bir eleman aranmaktad?r.Bu fonksiyonda zipir isimli ba?ka bir fonksiyon daha kullan?lm??t?r, sonuç olarak kullan?c?n?n aranmas?n? istedi?i eleman?n liste içerisinde bulundu?u konumlar bir liste ?eklinde geri döndürülür. Listeler de diziler gibi 0'dan ba?lamaktad?r.

Program Kodu :

  1.  
  2. pozisyon :: (Eq a , Ord a) => a -> [a] -> [Int]
  3. pozisyon x xs = [ s |(s,y) <- zipir [0..] xs , x==y]
  4.  
  5. zipir :: [a] -> [b] -> [(a,b)]
  6. zipir  _ [] = []
  7. zipir [] _  = []
  8. zipir (x:xs) (y:ys) = [(x,y)] ++ zip xs ys
  9.  
  10.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.