Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama Haskell Listede Eleman Arama
´╗┐

Listede Eleman Arama

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda kullan?c?dan al?nan bir liste išinde kullan?c? al?nacak bir eleman aranmaktad?r.Bu fonksiyonda zipir isimli ba?ka bir fonksiyon daha kullan?lm??t?r, sonuš olarak kullan?c?n?n aranmas?n? istedi?i eleman?n liste išerisinde bulundu?u konumlar bir liste ?eklinde geri d÷ndŘrŘlŘr. Listeler de diziler gibi 0'dan ba?lamaktad?r.

Program Kodu :

 1.  
 2. pozisyon :: (Eq a , Ord a) => a -> [a] -> [Int]
 3. pozisyon x xs = [ s |(s,y) <- zipir [0..] xs , x==y]
 4.  
 5. zipir :: [a] -> [b] -> [(a,b)]
 6. zipirá _ [] = []
 7. zipir [] _á = []
 8. zipir (x:xs) (y:ys) = [(x,y)] ++ zip xs ys
 9.  
 10.  

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
 
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m