Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell Liste Elemanlar?na Bir Eklemek


Liste Elemanlar?na Bir Eklemek

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda kullan?c?dan al?nan bir liste içindeki elemanlara 1 eklenerek yeni bir liste olu?turulmaktad?r.Bu fonksiyondaki de?i?tirilebilece?i gibi d??ardan eleman alma opsiyonu eklenebilir ve i?lem de de?i?tirilip bu fonksiyonun farkl? türevleri elde edilebilir.

Program Kodu :

  1.  
  2. birekle :: [Int] -> [Int]                     
  3. birekle []     = []
  4. birekle (x:xs) = [x+1]++birekle xs
  5.  
  6.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do