Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell Liste Elemanlar?na Bir Eklemek


Liste Elemanlar?na Bir Eklemek

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda kullan?c?dan al?nan bir liste içindeki elemanlara 1 eklenerek yeni bir liste olu?turulmaktad?r.Bu fonksiyondaki de?i?tirilebilece?i gibi d??ardan eleman alma opsiyonu eklenebilir ve i?lem de de?i?tirilip bu fonksiyonun farkl? türevleri elde edilebilir.

Program Kodu :

  1.  
  2. birekle :: [Int] -> [Int]                     
  3. birekle []     = []
  4. birekle (x:xs) = [x+1]++birekle xs
  5.  
  6.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.