Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell Liste Elemanlar? Filtrelemek ?çin Fonksiyonlar Geli?tirme


Liste Elemanlar? Filtrelemek ?çin Fonksiyonlar Geli?tirme

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda amaç filtreleme i?lemleri yapabilecek fonksiyonlar geli?tirmektir. Bu fonksiyonlar çift say?lar? bulmak, tek say?lar? bulmak, asal say?lar? bulmak vs olabilir. A?a??da bir fonksiyonu parametre olarak alan fitrele fonksiyonu yaz?lm??t?r. Burada argüman olarak kullan?lan cift fonksiyonu bizim taraf?m?zdan yaz?lm??t?r. Yine benzer olarak fonksiyonlar yaz?l?r ve basit bir kar??la?t?rma kural? ile geni? bir filtreleme program? yaz?labilir.

Program Kodu :

  1.  
  2. filtrele ::(Eq a,Integral a)=>(a->Bool) -> [a] -> [a]
  3. filtrele cift xs = [ x | x <- xs, cift x]
  4.                   
  5. cift :: (Eq b,Integral b)=> b -> Bool
  6. cift a
  7.       | mod a 2==0      = True
  8.       | otherwise       = False   
  9.  
  10.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.