Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell Fonksiyonu Argüman Alan Fonksiyon (fold)


Fonksiyonu Argüman Alan Fonksiyon (fold)

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda argüman olarak ba?ka bir fonksiyon al?nm??t?r. Buradaki fonksiyonlar (+),(-),(*),(/) ?eklinde olabilmektedir. Haskell programlama dilindeki fold yap?lar? buna kar??l?k gelmektedir. Bundan hariç fold left ve fold right fonksiyon tipleride bulunmaktad?r. Haskell programlama dilinde a?a??da görüldü?ü üzere say? s?n?f? oldukça geni? bir aral??? kapsamaktad?r.

Ör :

fold (*) [1,2,3,4,5,897,887887878787878434434343434343434332323224243243233243249989898989898989899898989]
95572251272727234682512727272727271531271857542701626303428912727272727272825127175960

Program Kodu :

  1.  
  2. fold :: Num a =>(a->a->a) -> [a] -> a  -- (+) (-) (*) (/)  /////////// (-) 3 1 =2 gibi yada (+) 3 5 = 8
  3. fold f (x:[]) = x
  4. fold f (x:xs) = f x (fold f xs)
  5.  
  6.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.