Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
´╗┐

Fonksiyonu ArgŘman Alan Fonksiyon (fold)

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda argŘman olarak ba?ka bir fonksiyon al?nm??t?r. Buradaki fonksiyonlar (+),(-),(*),(/) ?eklinde olabilmektedir. Haskell programlama dilindeki fold yap?lar? buna kar??l?k gelmektedir. Bundan hariš fold left ve fold right fonksiyon tipleride bulunmaktad?r. Haskell programlama dilinde a?a??da g÷rŘldŘ?Ř Řzere say? s?n?f? oldukša geni? bir aral??? kapsamaktad?r.

Ír :

fold (*) [1,2,3,4,5,897,887887878787878434434343434343434332323224243243233243249989898989898989899898989]
95572251272727234682512727272727271531271857542701626303428912727272727272825127175960

Program Kodu :

  1.  
  2. fold :: Num a =>(a->a->a) -> [a] -> aá -- (+) (-) (*) (/)á /////////// (-) 3 1 =2 gibi yada (+) 3 5 = 8
  3. fold f (x:[]) = x
  4. fold f (x:xs) = f x (fold f xs)
  5.  
  6.  

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
 
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m