Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell Fonksiyonu Argüman Alan Fonksiyon (fold)


Fonksiyonu Argüman Alan Fonksiyon (fold)

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda argüman olarak ba?ka bir fonksiyon al?nm??t?r. Buradaki fonksiyonlar (+),(-),(*),(/) ?eklinde olabilmektedir. Haskell programlama dilindeki fold yap?lar? buna kar??l?k gelmektedir. Bundan hariç fold left ve fold right fonksiyon tipleride bulunmaktad?r. Haskell programlama dilinde a?a??da görüldü?ü üzere say? s?n?f? oldukça geni? bir aral??? kapsamaktad?r.

Ör :

fold (*) [1,2,3,4,5,897,887887878787878434434343434343434332323224243243233243249989898989898989899898989]
95572251272727234682512727272727271531271857542701626303428912727272727272825127175960

Program Kodu :

  1.  
  2. fold :: Num a =>(a->a->a) -> [a] -> a  -- (+) (-) (*) (/)  /////////// (-) 3 1 =2 gibi yada (+) 3 5 = 8
  3. fold f (x:[]) = x
  4. fold f (x:xs) = f x (fold f xs)
  5.  
  6.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do