Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell Kenarlarına Göre Üçgenleri Sınıflayan Fonksiyon


Kenarlarına Göre Üçgenleri Sınıflayan Fonksiyon

Haskell programlama dilinde yazılmış bu fonksiyonda argüman olarak bir data yapısı alınmıştır. Bu fonksiyonda uygun tipte girilen üçgenlerin hangi tür üçgenler olduğu hesaplanmıştır. Hesaplanabilen üçgen türleri aralarındaki kenar durumlarına göre dik üçgen, ikizkenar üçgen, çeşitkenar üçgen, eşkenar üçgen olabilmektedir.

Ör :

getsat [(S 3 4 5),(S 4 5 6),(S 7 7 7),(S 7 6 7)]
["Dik","Cesit","Eskenar","Ikizkenar"]

Program Kodu :

 1.  
 2.  
 3. data Triangle = S Int Int Int
 4. getsat :: [Triangle] -> [String]
 5. getsat []     = []
 6. getsat (x:xs) = [control x] ++ getsat xs
 7.  
 8. control :: Triangle -> String
 9. control (S a b c) 
 10.                 | (a==b) && (b==c)                                                          = "Eskenar"
 11.                 | (a==b) || (b==c) || (a==c)                                                  = "Ikizkenar"
 12.                 | (((a*a)+(b*b))== c*c)|| (((a*a)+(c*c))== b*b) || (((b*b)+(c*c))== a*a)    = "Dik"
 13.                 | otherwise                                                                    = "Cesit"
 14.  
 15.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım