Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell Dosyadan Oku Dosyaya Yaz


Dosyadan Oku Dosyaya Yaz

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda konsoldan "dosyaokudosyayayaz" ifadesi girildikten yine D partitionu içinde bulunan unutma.txt isimli dosya içeri?i okunup tamam? ile büyük harfe çevrilip C partitionu içinde unutma.txt isimli bir dosya olu?turup içine yazd?r?l?r. Burada dosya içeri?i direkt olarak hGetContens fonksiyonu ile al?n?r ve hPutStr  ile di?er dosyaya yazd?r?l?r. ReadMode dosyan?n okuma modunda, WrieMode ise yazma modunda aç?laca??n? gösterir. toUpper fonksiyonu map fonskiyonu ile birlikte içeri?i büyük harfe çevirir. hClose dosyay? kapat?r.

Program Kodu :

 1.  
 2. import System.IO
 3. import Data.Char(toUpper)
 4.  
 5. dosyaokudosyayayaz =
 6.                      openFile "D:\\unutma.txt" ReadMode >>= \acilan ->
 7.                      openFile "C:\\unutma.txt" WriteMode >>= \yazilacak ->
 8.                      hGetContents acilan >>= \icerik ->
 9.                      hPutStr yazilacak (map toUpper icerik) >>
 10.                      hClose acilan >>
 11.                      hClose yazilacak >>
 12.                      return ()
 13.  
 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Cuma, 03 Ağustos 2012 14:11 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.