Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell Dosyada Bulunan Say?lar? Toplama


Dosyada Bulunan Say?lar? Toplama

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda konsoldan "dosyadanetkilitopla" ifadesi girildikten D partitionu içinde bulunan sayilar.txt isimli dosyadaki say?lar toplan?r ve sonuçlar sat?r baz?nda gösterilerek nihayi sonuç en sonda üretilir. Burada bir sat?rda birden fazla say? girebilmektedir. Dosya içeri?i hGetContents ile al?nd?ktan sonra lines anahtar kelimesi kullan?larak sat?rlar baz?nda al?narak bir listeye aktar?l?r. Listede her sat?r words anahtar kelimesi yard?m?yla kelime baz?nda al?narak bir sat?rda bulunan tüm say?lar elde edilir ve sum fonksiyonu ile sat?rda bulunan say?lar toplan?r ve akabinde önceki toplama eklenir.

 Ör:Dosya ?çindeki Say?lar

6 8 15 23 56
8 9 145 98
34 56
78
34

Ç?kt?:

dosyadanetkilitopla
Toplam= 108
Toplam= 368
Toplam= 458
Toplam= 536
Toplam= 570
 

Program Kodu :

 1.  
 2. import System.IO
 3.  
 4. dosyadanetkilitopla =
 5.                      openFile "D:\\sayilar.txt" ReadMode>>= \dosya ->
 6.                      hGetContents dosya >>= \icerik ->
 7.                      islemeci (lines icerik) 0
 8.  
 9. islemeci []     t = return ()                
 10. islemeci (l:ls) t =
 11.                     putStrLn ("Toplam= "++ show(t+sum[read (x)::Int|x<-words l])) >>            
 12.                     islemeci ls (t+(sum[read(x)::Int|x<-words l]))
 13.  
 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx