Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama Haskell Dosyada Kelime Arama


Dosyada Kelime Arama

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda konsoldan (dosyadaara "dosya ismi" "aranacak ifade") ifadesi girildikten sonra dosyada istenilen kelime aran?r bulunursa kaç?nc? karakterde bulundu?u gösterilir aksi takdirde Bulunamadi ifadesi yazd?r?l?r. E?er dosyada aranan kelimeden birden fazla bulunmas? halinde ilk bulunan kelimenin yeri gösterilir. Burada kelimenin boyunu ö?renmek için length fonksiyonu kullan?lm??t?r.

 Ör:

dosyadaara "D:\\unutma.txt" "office"
114

Program Kodu :

 1.  
 2. import System.IO
 3.  
 4. dosyadaara dosya kelime=
 5.                         openFile dosya ReadMode>>= \dosyamiz ->
 6.                         hGetContents dosyamiz >>= \icerik ->
 7.                         putStr (arabakalim kelime icerik 0 kelime) >>
 8.                         return ()
 9.  
 10. arabakalim::String->String->Int->String->String
 11. arabakalim  _  [] _ _ = "Bulunamadi"
 12. arabakalim  [] _ s x  = show (s - (length x))
 13. arabakalim (x:xs) (y:ys) t kelime
 14.                                  | x==y      = arabakalim xs ys (t+1) kelime
 15.                                  | otherwise = arabakalim kelime ys (t+1) kelime
 16.  
 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 02 Ağustos 2012 19:03 )  
amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım