Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell Dosya Kopyalama


Dosya Kopyalama

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda bir dosya içeri?i ba?ka bir dosyaya yaz?lm?? yani dosya kopyalanm??t?r. Burada dosyaya yeni bir isim verildi?i gibi uzant?da de?i?ik olabilir.

 Ör:

kopyala "dene.hs" "kopya.txt"

Program Kodu :

 1.  
 2. import System.IO
 3.  
 4. kopyala a b =
 5.              openFile a ReadMode >>= \acilacak ->
 6.              openFile b WriteMode >>= \yazilacak ->
 7.              hGetContents acilacak >>= \icerik ->
 8.              hPutStr yazilacak icerik >>
 9.              hClose acilacak >>
 10.              hClose yazilacak
 11.  
 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do