Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell Dosya Kopyalama


Dosya Kopyalama

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda bir dosya içeri?i ba?ka bir dosyaya yaz?lm?? yani dosya kopyalanm??t?r. Burada dosyaya yeni bir isim verildi?i gibi uzant?da de?i?ik olabilir.

 Ör:

kopyala "dene.hs" "kopya.txt"

Program Kodu :

 1.  
 2. import System.IO
 3.  
 4. kopyala a b =
 5.              openFile a ReadMode >>= \acilacak ->
 6.              openFile b WriteMode >>= \yazilacak ->
 7.              hGetContents acilacak >>= \icerik ->
 8.              hPutStr yazilacak icerik >>
 9.              hClose acilacak >>
 10.              hClose yazilacak
 11.  
 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.