Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell Dosya ?çeri?ini Göster


Dosya ?çeri?ini Göster

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda bir dosya içeri?i ekrana bast?r?lmaktad?r. Burada ekrana yazma i?leminde putStr fonksiyonu kullan?lm??t?r.

 Ör:

icerikgoster "dene.hs"

Program Kodu :

  1.  
  2. import System.IO
  3.  
  4. icerikgoster a=
  5.                openFile a ReadMode >>= \acilacak ->
  6.                hGetContents acilacak >>= \icerik ->
  7.                putStr icerik
  8.  
 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do