Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character


Dosya Ta??ma

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda bir dosya herhangi bir dizinden ba?ka bir dizine ta??nm??t?r. Burada ta??ma i?leminde esas dosyan?n içeri?ini okunup yeni dizinde olu?turulmas? ve eski dosyan?n silinmesidir.

 Ör:

dosyagit "celal.txt" "C:\\kopya.txt"

Program Kodu :

 1.  
 2. import System.IO
 3. import System.Directory
 4.  
 5. dosyagit a b=
 6.               openFile a ReadMode >>= \acilacak ->
 7.               openFile b WriteMode >>= \yazilacak ->
 8.               hGetContents acilacak >>= \icerik ->
 9.               hPutStr yazilacak icerik >>
 10.               removeFile a
 11.  
 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım