Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++Dosya Ta??ma

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda bir dosya herhangi bir dizinden ba?ka bir dizine ta??nm??t?r. Burada ta??ma i?leminde esas dosyan?n içeri?ini okunup yeni dizinde olu?turulmas? ve eski dosyan?n silinmesidir.

 Ör:

dosyagit "celal.txt" "C:\\kopya.txt"

Program Kodu :

 1.  
 2. import System.IO
 3. import System.Directory
 4.  
 5. dosyagit a b=
 6.               openFile a ReadMode >>= \acilacak ->
 7.               openFile b WriteMode >>= \yazilacak ->
 8.               hGetContents acilacak >>= \icerik ->
 9.               hPutStr yazilacak icerik >>
 10.               removeFile a
 11.  
 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx