Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++Dosya Ta??ma

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda bir dosya herhangi bir dizinden ba?ka bir dizine ta??nm??t?r. Burada ta??ma i?leminde esas dosyan?n içeri?ini okunup yeni dizinde olu?turulmas? ve eski dosyan?n silinmesidir.

 Ör:

dosyagit "celal.txt" "C:\\kopya.txt"

Program Kodu :

 1.  
 2. import System.IO
 3. import System.Directory
 4.  
 5. dosyagit a b=
 6.               openFile a ReadMode >>= \acilacak ->
 7.               openFile b WriteMode >>= \yazilacak ->
 8.               hGetContents acilacak >>= \icerik ->
 9.               hPutStr yazilacak icerik >>
 10.               removeFile a
 11.  
 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do