Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama Haskell Bir Dosyadaki Karakter Kelime Sat?r Say?s?n? Ö?renme


Bir Dosyadaki Karakter Kelime Sat?r Say?s?n? Ö?renme

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda bir dosyada bulunan karakter say?s?, kelime say?s? ve sat?r say?s? gibi bilgiler gösterilmi?tir. Karakter sayma i?lemi için length fonksiyonu kullan?rken, kelime için words fonksiyonu , sat?r içinse lines fonksiyonu kullan?lm??t?r.

 Ör:

klasorsil "D:\\dene"

Program Kodu :

 1.  
 2. import System.IO
 3.  
 4. karaktersay a=
 5.                openFile a ReadMode >>= \acilacak ->
 6.                hGetContents acilacak >>= \icerik ->
 7.                putStrLn ("Karakter Sayisi: "++(show(length icerik))) >>
 8.                putStrLn ("Kelime Sayisi: "++(show(length(words icerik)))) >>
 9.                putStrLn ("Satir Sayisi: "++(show(length(lines icerik))))
 10.  
 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.