Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell Unix Sistem Çağrıları (Unix System Calls)


Unix Sistem Çağrıları (Unix System Calls)

Haskell programlama dilinde yazılmış bu fonksiyonda unix sistem çağrılarını (Unix System Calls) yapabilen bir uygulama yapılmıştır. Unix'te varolan ls fonksiyonunu,cp fonksiyonunu, cat fonksiyonunu, mv fonksiyonunu, rm fonksiyonunu, wc fonksiyonunu, cd fonksiyonunu gerçekleyen tam bir program yazılmıştır.

 Ör Komutlar:

ls

$ > ls C:

$ > cp dene.hs C:\\celal.txt

$ > cat dene.hs

$>mv C:\\celal.txt D:\\celal.txt

$>rm  D:\\dene

$>wc D:\\dene.hs

$>cd C:

Program Kodu :

 1.  
 2. import System.IO
 3. import System.Directory
 4.  
 5. unixcall =
 6.            getContents >>= \ satirlar ->
 7.            calistir (lines satirlar)
 8.           
 9. calistir (b:bs) =
 10.                   fonk ([a |a <-words b]) >>
 11.                   putStr "$>" >>
 12.                   calistir bs
 13.  
 14. fonk (l:[])
 15.             | l=="ls"   = getCurrentDirectory >>= \dir ->
 16.                dirlist dir
 17.  
 18. fonk (l:ls)
 19.              | l=="ls"    = dirlist (head ls)
 20.              | l=="cp"    = kopyala (head ls) (head (tail ls))
 21.              | l=="cat"   = icerikgoster (head ls)
 22.              | l=="mv"    = dosyagit(head ls) (head (tail ls))
 23.              | l=="rm"    = klasorsil(head ls)
 24.              | l=="wc"    = karaktersay (head ls)
 25.              | l=="cd"    = dizinsec (head ls)
 26.  
 27.  
 28.              
 29. dirlist a =
 30.            getCurrentDirectory >>= \dir  ->
 31.            getDirectoryContents a >>= \filelist ->
 32.            setCurrentDirectory a >>
 33.            dosyalariekranayazdir filelist >>
 34.            setCurrentDirectory dir >>
 35.            return ()
 36.                     
 37. dosyalariekranayazdir (l:[]) = putStrLn l
 38. dosyalariekranayazdir (l:ls) =
 39.                                putStrLn l >>
 40.                                dosyalariekranayazdir ls
 41.  
 42.  
 43. kopyala a b =
 44.              openFile a ReadMode >>= \acilacak ->
 45.              openFile b WriteMode >>= \yazilacak ->
 46.              hGetContents acilacak >>= \icerik ->
 47.              hPutStr yazilacak icerik >>
 48.              hClose acilacak >>
 49.              hClose yazilacak
 50.  
 51. icerikgoster a=
 52.                openFile a ReadMode >>= \acilacak ->
 53.                hGetContents acilacak >>= \icerik ->
 54.                putStr icerik
 55.  
 56. dosyagit a b=
 57.               openFile a ReadMode >>= \acilacak ->
 58.               openFile b WriteMode >>= \yazilacak ->
 59.               hGetContents acilacak >>= \icerik ->
 60.               hPutStr yazilacak icerik >>
 61.               removeFile a
 62.              
 63. klasorsil a= removeDirectory a
 64.  
 65. karaktersay a=
 66.                openFile a ReadMode >>= \acilacak ->
 67.                hGetContents acilacak >>= \icerik ->
 68.                putStrLn ("Karakter Sayisi: "++(show(length icerik))) >>
 69.                putStrLn ("Kelime Sayisi: "++(show(length(words icerik)))) >>
 70.                putStrLn ("Satir Sayisi: "++(show(length(lines icerik))))
 71.            
 72.               
 73.  
 74. dizinsec a=  setCurrentDirectory a
 75.  
 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım