Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell Dosya Parçalama ve Birle?tirme


Dosya Parçalama ve Birle?tirme

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? bu fonksiyonda bir dosyan?n parçalara bölünmesi ve tekrardan bölünmesi sa?lanm??t?r. Parçalama i?lemi s?ras?nda 2 argüman girilmektedir. Birinci argüman dosyan?n yolunu ikincisi ise dosyan?n kaç parçaya ayr?laca??n? belirtmektedir. Dosya parçalama dosya boyutunun parçalanacak say?ya bölünmesine dayanmaktad?r. Dosya parçaland?ktan sonra ana dosya silinmektedir. Birle?tirme i?lemi s?ras?nda parçalar?n bulundu?u konumda dosyan?n ad? girilir ve dosya birle?tirilir ve parçalar silinir.

 Ör Komutlar:

parcala "C:\\english.txt" 6
birlestir "C:\\english.txt"

Program Kodu :

 1.  
 2. import System.IO
 3. import System.Environment
 4. import System.Directory
 5.  
 6. main =
 7.          getArgs >>= \args ->
 8.          if (length args)== 2 then
 9.          parcala (head args) (read(head (tail args))::Integer)
 10.          else if (length args)==1 then
 11.          birlestir (head args)
 12.          else
 13.          putStr "Yanlis Kullanim" >>
 14.          return ()
 15.  
 16. parcala f p =
 17.              openFile f ReadMode >>= \acilan ->
 18.              hFileSize acilan >>= \boyut ->
 19.              parcala2 f acilan (div boyut p) 0 p >>
 20.              hClose acilan >>
 21.              removeFile f
 22.  
 23. parcala2 f h kb z p =
 24.                     if z==p  then
 25.                     return ()
 26.                     else
 27.                     openFile (f++show(z+1)++".part") WriteMode >>= \parcaci ->
 28.                     parcayazdir h kb parcaci >>
 29.                     parcala2 f h kb (z+1) p                
 30.  
 31. parcayazdir _ 0   parcaci = hClose parcaci >>
 32.                             return ()            
 33. parcayazdir h kb parcaci  =
 34.                            hIsEOF h >>= \son ->
 35.                            if son then
 36.                            return ()
 37.                            else
 38.                            hGetChar h>>= \char ->
 39.                            hPutChar parcaci char>>
 40.                            parcayazdir h (kb-1) parcaci
 41.          
 42.          
 43.  
 44. birlestir f = birlestir2 f 1
 45.  
 46. birlestir2 f h =
 47.               doesFileExist (f++(show(h))++".part") >>= \son ->
 48.               if son then
 49.               openFile f AppendMode >>= \ yazilacak ->
 50.               openFile (f++(show(h))++".part") ReadMode >>= \ acilacak ->
 51.               hFileSize acilacak >>= \ kb ->
 52.               parcayazdir acilacak kb yazilacak >>
 53.               hClose yazilacak >>
 54.               hClose acilacak >>
 55.               removeFile (f++(show(h))++".part") >>
 56.               birlestir2 f (h+1)
 57.               else
 58.               return ()
 59.  
 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx