Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++ - Programlama Dilleri C C++ C++ Builder Java .Net Php Javascript Prolog Haskell Visual Basic Delphi Pc Programlama ,C++ Builder,c programlama dili,çeşitli programlama dilleri ve java programlama dili alanında birçok program ve döküman içerir. http://www.pcprogramlama.com/programlama/52.html Mon, 22 May 2017 21:14:17 +0300 Celal Atalar tr-tr Javascript Operatörler http://www.pcprogramlama.com/programlama/52-javascript/593-javascript-operatorler.html AÇIKLAMA
 
Bu html sayfası içine gömülmüş javascript kodunda ; javascript kodunda operatörler kulllanılmış ve veriler karşılaştırılmış ve bunlara uygun sonuçlar mesaj penceresi ile kullanıcıya aktarılmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken husus verinin tipinin etkili olmadığıdır yani string tipindeki "5" ile sayısal tipteki 5 birbirine eşittir.
 
Sayfa Kodu:
{HazirProgramKod dil="javascript" satirlar="var"}
<html>
<head>
<title>Operatörler</title>
<script language="javascript" type="text/javascript">
var a="5";
var b=5;
var c=3;
var d="3";
var d1=a,d2=b;
alert(d1+"("+typeof(d1)+")=="+d2+"("+typeof(d2)+") -> "+(d1==d2));
var d1=b,d2=c;
alert(d1+"("+typeof(d1)+")!="+d2+"("+typeof(d2)+") -> "+(d1!=d2));
var d1=a,d2=b;
alert(d1+"("+typeof(d1)+")!="+d2+"("+typeof(d2)+") -> "+(d1!=d2));
var d1=d,d2=c;
alert(d1+"("+typeof(d1)+")=="+d2+"("+typeof(d2)+") -> "+(d1==d2));
var d1=a,d2=b;
alert(d1+"("+typeof(d1)+")!="+d2+"("+typeof(d2)+") -> "+(d1!=d2));
</script>
</head>
</html>{/HazirProgramKod}

]]>
Javascript Thu, 30 Aug 2012 10:01:11 +0300
Javascript İle Sayfa İçeriği Oluşturmak http://www.pcprogramlama.com/programlama/52-javascript/592-javascript-ile-sayfa-icerigi-olusturmak.html AÇIKLAMA
 
Bu html sayfası içine gömülmüş javascript kodunda ; html dosyanın içerği javascript kodlarıyla oluşturulmuştur. Javascript kodunda üs yapma, alt indis yapma, kalın, italik, hepsini küçük harfle yazdirma, hepsini büyük harfle yazdirma, renkli font yapma, font büyüklüğünü ayarlama, üstü çizgili yazdirma gibi işlemler yapılmıştır. Ayrıca yapılan tüm içerik div tagı yardımıyla rengi  #FFDDDD olmak üzere kenar kalınlığı 1 piksel olan dikdörtgen alana alınmıştır.
 
Sayfa Kodu:
{HazirProgramKod dil="javascript" satirlar="var"}
<html>
<head>
<title>Fonksiyonlar</title>
</head>
<body>
<h1>Normal sayfa içeriği</h1>
<div style="border:1px solid blue;background-color:#FFDDDD">
<script language="javascript" type="text/javascript">
document.write("Javascript ile oluşturulan içerik...<br>");
var a="metin1";
var b="metin2";
document.write(a+" "+b.sup()+"<br>");
document.write(a+" "+b.sub()+"<br>");
document.write(a+" "+b.bold()+"<br>");
document.write(a+" "+b.italics()+"<br>");
document.write(a+" "+b.toUpperCase()+"<br>");
document.write(a+" "+b.toLowerCase()+"<br>");
document.write(a+" "+b.fontcolor("green")+"<br>");
document.write(a+" "+b.fontsize("20px")+"<br>");
document.write(a+" "+b.strike()+"<br>");
</script>
</div>
</body>
</html>{/HazirProgramKod}

]]>
Javascript Thu, 30 Aug 2012 09:39:57 +0300
Javascript Dosyası Oluşturma ve Html İçinden Kullanma http://www.pcprogramlama.com/programlama/52-javascript/591-javascript-dosyasi-olusturma-ve-html-icinden-kullanma.html AÇIKLAMA
 
Bu html sayfası içine gömülmüş javascript kodunda ; javascript dosyası src parametre ile çağrılmıştır ve böylece kullanim3.js dosyası içindeki javascript kodu html sayfaya eklenmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus js dosyasının html sayfa ile aynı yerde bulunması gerektiğidir. Eğer başka bir noktada bulunacaksa src parametresinde yolu ona göre belirtilmelidir.
 
js Dosya Kodu:
{HazirProgramKod dil="javascript" satirlar="var"} /*  kullanim3.js */
var a="deneme";
var b=12;
var c=a+b;
{/HazirProgramKod} 
 
Sayfa Kodu:
{HazirProgramKod dil="javascript" satirlar="var"}
<html>
<head>
<title>Javascript Kullanımı 3</title>
<script type="text/javascript" src="http://www.pcprogramlama.com/kullanim3.js">
</script>
</head>
<body>
<h1>İçerik metni</h1>
<script language="javascript" type="text/javascript">
alert(c+" -> "+typeof(c));
if(typeof(c)=="string")
    alert("c değişkeni bir metin ifadesidir.");
</script>
</body>
</html>
{/HazirProgramKod}

]]>
Javascript Thu, 30 Aug 2012 09:32:31 +0300
Body Blogu İçerisinde Javascript Kullanımı http://www.pcprogramlama.com/programlama/52-javascript/590-body-blogu-icerisinde-javascript-kullanimi.html AÇIKLAMA
 
Bu html sayfası içine gömülmüş javascript kodunda ; javascripte fonksiyon oluşturma, html kodun içerisinde fonksiyon tanımlama ve body kısmı içerisinde javascript kodu kullanımı ve mesaj penceresi ile kullanıcıya veriler gösterme gibi işlemler yapılmıştır.
 
Program Kodu:
 
{HazirProgramKod dil="javascript" satirlar="var"}
<html>
<head>
<title>Javascript Kullanımı 2</title>
<script language="javascript" type="text/javascript">
var a="deneme";
var b=12;
var c=b+a;
</script>
</head>
<body>
<h1>İçerik metni</h1>
<script language="javascript" type="text/javascript">
alert(c+" -> "+typeof(c));
</script>
</body>
</html>
{/HazirProgramKod}

]]>
Javascript Wed, 29 Aug 2012 07:00:08 +0300
Değişken Tiplerini Öğrenmek http://www.pcprogramlama.com/programlama/52-javascript/589-degisken-tiplerini-ogrenmek.html AÇIKLAMA
 
Bu html sayfası içine gömülmüş javascript kodunda ; javascripte fonksiyon oluşturma, html kodun içerisinde fonksiyon tanımlama, mesaj penceresi ile kullanıcıya veriler gösterme gibi işlemler yapılmıştır.
 
Program Kodu:
 
{HazirProgramKod dil="javascript" satirlar="var"}
<html>
<head>
<title>Javascript Kullanımı 1</title>
<script language="javascript" type="text/javascript">
var a="deneme";
var b=12;
var c=a+b;
var d=0xFF;
alert(b+" -> "+typeof(b));
alert(c+" -> "+typeof(c));
alert(d+" -> "+typeof(d));
</script>
</head>
<body>
<h1>İçerik metni</h1>
</body>
</html>
{/HazirProgramKod}

]]>
Javascript Tue, 28 Aug 2012 18:35:49 +0300
Dizi Elemanları Üzerinde İşlemler http://www.pcprogramlama.com/programlama/52-javascript/588-dizi-elemanlari-uzerinde-islemler.html AÇIKLAMA
 
Bu html sayfası içine gömülmüş javascript kodunda ; javascripte fonksiyon oluşturma, dizileri yazdırma, javascript kodu içerisine html tagları yerleştirme, fonksiyon yardımıyla html sayfalar yapma, dizi sonuna eleman ekleme, dizi sonuna çoklu eleman ekleme, dizinin başına ekleme, dizinin başına çoklu eleman ekleme, dizi elemanlarını silme, dizi eleman kümesi silme, dizi birleştirme, dizinin son elemanını silme, dizinin ilk elemanını silme gibi işlemler yapılmıştır.
 
Program Kodu:
 
{HazirProgramKod dil="javascript" satirlar="var"}
<html>
<head>
<title>Dizi Fonksiyonları</title>
</head>
<body>
<script language="javascript" type="text/javascript">
function yazdir(dz)//Parametre olarak verilen dizinin içeriğini sayfaya yazdır.
{
var metin="";
for(var i=0;i<dz.length;i++)
    metin=metin+dz[i]+",";
    metin+="<br>";
document.write(metin);
}

var dizi=new Array("metin1","metin2");
yazdir(dizi);
dizi.push("yeni metin 1");//Dizinin sonuna değer ekleme
yazdir(dizi);
dizi.push("çoklu ekleme 1","çoklu ekleme 2");//Dizinin sonuna 2 değer ekleme
yazdir(dizi);
dizi.unshift("başa ekleme");//Dizinin başına eleman ekleme
yazdir(dizi);
dizi.unshift("başa ekleme 1","başa ekleme 2");//Dizinin başına 2 eleman ekleme
yazdir(dizi);
dizi.splice(2,1);//Dizinin 2. elemanını silme
yazdir(dizi);
dizi.splice(3,2);//Dizinin 3. elemanından başlayarak 2 eleman silme
yazdir(dizi);
dizi.splice(2,0,"splice değer ekleme 1","splice değer ekleme 2");
yazdir(dizi);
var dizi2=new Array("selam","kelam");
dizi=dizi.concat(dizi2);//dizi ile dizi2'yi birleştirme
yazdir(dizi);
dizi.pop();//dizi'nin son elemanını silme
yazdir(dizi);
dizi.shift();//dizi'nin ilk elemanını silme
yazdir(dizi);
</script>
</body>
</html>
{/HazirProgramKod}

]]>
Javascript Fri, 24 Aug 2012 08:10:17 +0300
Dizi Oluşturma ve Eleman Atama Mesaj Penceresi İle Gösterim http://www.pcprogramlama.com/programlama/52-javascript/585-dizi-olusturma-ve-eleman-atama-mesaj-penceresi-ile-gosterim.html AÇIKLAMA
 
Bu html sayfası içine gömülmüş javascript kodunda ; javascripte dizilerin nasıl oluşturulduğu, dizilere nasıl eleman atandığı ve kullanıcıya mesaj penceresini içerisinde bilgi vermek gibi işlemler yapılmıştır.
 
Dizi oluşturma ve atama;
 
var dizi1=new Array("bilgisayar",3,4,true);
 
Alternatif;
 
var dizi2=["bilgisayar",3,4,true];
 
Alternatif 2;
 
var dizi3=new Array(5);
dizi3[0]="metin";
dizi3[1]=15;
dizi3[2]=false;
dizi3[3]=14.9;
 
Program Kodu:
 
{HazirProgramKod dil="javascript" satirlar="var"}
<html>
<head>
<title>Diziler</title>
</head>
<body>
<script language="javascript" type="text/javascript">
var dizi1=new Array("bilgisayar",3,4,true);//Dizi oluşturma ve değer atama
alert("dizi1 oluşturuldu");//Uyarı verme
var dizi2=["bilgisayar",3,4,true];//Dizi oluşturma ve değer atama
for(var i=0;i<4;i=i+1)//Döngü
    //alert("dizi2 eleman:"+i+" ->"+dizi2[i]);//dizi2'nin elemanlarını
    alert("dizi2["+i+"]="+dizi2[i]);//dizi2'nin elemanlarını
                                    //uyarı vererek gösterme

var dizi3=new Array(5);
dizi3[0]="metin";
dizi3[1]=15;
dizi3[2]=false;
dizi3[3]=14.9;
for(var i=0;i<dizi3.length;i++)
    alert("dizi3["+dizi3.length+"] eleman:"+i+" ->"+dizi3[i]);

</script>
</body>
</html>
{/HazirProgramKod}

]]>
Javascript Wed, 15 Aug 2012 10:14:20 +0300
Alınan İki Sayının Toplamını, Çarpımını, Bölümünden Kalanını ve Farkını Bulan Program http://www.pcprogramlama.com/programlama/52-javascript/272-alinan-iki-sayinin-toplamini-carpimini-bolumunden-kalanini-ve-farkini-bulan-js-kodu.html AÇIKLAMA
 JavaScriptte dört işlem yapan programdır.
 
Program Kodu:
 
{HazirProgramKod dil="javascript" satirlar="var"}
var a=0;
var b=0;
a=parseFloat(prompt("Lütfen klavyeden birinci sayıyı girin...",""));
b=parseFloat(prompt("Lütfen klavyeden ikinci sayıyı girin...",""));
alert("Toplamları :"+(a+b));
alert("Çarpımları :"+(a*b));
alert("Bölüm :"+(a/b));
alert("Farkları :"+(a-b));
{/HazirProgramKod}

]]>
Javascript Tue, 14 Dec 2010 12:41:43 +0200
Windows Live Messenger Plus Scripts ile Listenizdeki Kullanıcıların Kişisel Mesajlarını Kaydetme http://www.pcprogramlama.com/programlama/52-javascript/97-windows-live-messenger-plus-scripts-ile-listenizdeki-kullanicilarin-kisisel-mesajlarini-kaydetme.html Bir çoğumuz Microsoft'un ürünü olan Windows Live Messenger kullanıyoruz. Bazılarımız ise Windows Live messenger için bedava bir eklenti olan Messenger Plus'ı kullanıyoruz. Bu yazdığımız script ile kullanıcı listenizdeki kişilerin kişisel mesajlarını artırımlı olarak bilgisayarınızdaki bir XML dosyasında saklayabilirsiniz. Bu scripti kullanabilmek için bilgisayarınızda Windows Live Messenger ve de Messenger Plus eklentisi kurulu olmalıdır. Messenger Plus'ı buradan indirip kurabilirsiniz. Messenger Plus kurulduktan sonra aşağıdaki javascript kodunu scripts kısmına ekleyebilirsiniz. Kişisel iletilerin kaydedildiği klasör Messenger Plus tarafından kaydedilen Javascript dosyasının bulunduğu klasördür.

PMGrabber.js

Programın Tamamını Aşağıdaki Linkten İndirebilirsiniz

{pub}Linki Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekmektedir...

Üye Kayıt

{/pub}

{reg}

{/reg}

 

{HazirProgramKod dil="javascript" satirlar="var"}/*
    PMGrabber.js
    Açıklama:MSN Messenger Live Plus ile kişisel mesajları XML dosyasına kaydeder.
    Yazar: Şevket Umut ÇAKIR
*/

function OnEvent_SigninReady(Email) {
    listedekileriKaydet();
}

function OnEvent_Signin(Email) {
   
    if(Email == "mail@mail.com") //Kendi e-postanız ile değiştirip mesajın gözükmesini sağlayabilirsiniz.
    {
        var Message = "ooooo!!! alemin kralı gelmiş.Buyur patron : " + Messenger.MyName + "!";
        Message = MsgPlus.RemoveFormatCodes(Message);
        MsgPlus.DisplayToast("", Message); }
    }


function OnEvent_ContactPsmChange(email,newpsm)//Kullanıcılar kişisel mesajlarını değiştirince tetiklenen fonksiyon
{
    pmKaydet(newpsm,email);
}


function OnEvent_ContactSignin(email)//Listedeki kullanıcılar oturum açınca tetiklenen fonksiyon
{
    pmKaydet(maildenPMAl(email),email);
}


function listedekileriKaydet()//Listedeki herkesin kişisel mesajlarını kaydeder
{
    Debug.Trace("Listedeki PM leri kaydet...");
    var conts=Messenger.MyContacts;
    var e = new Enumerator(conts);
    for(; !e.atEnd(); e.moveNext())
    {
        var kisi = e.item();
        pmKaydet(kisi.PersonalMessage,kisi.Email);
    }
}

function maildenPMAl(email)//e-posta adresi verilen kişinin kişisel mesajını döndürür
{
    var conts=Messenger.MyContacts;
    var e = new Enumerator(conts);
    for(; !e.atEnd(); e.moveNext())
    {
        var kisi = e.item();
       
        if(kisi.Email==email)
        {
            return kisi.PersonalMessage;
        }
    }
}

function pmKaydet(mesaj,email)//XML dosyasına tekli kişisel mesaj kaydeder
{
if(mesaj!="")
{
    var xmlDosyasi = MsgPlus.ScriptFilesPath + "\\" + "pms.xml";
    var xml = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
    xml.async = "false";
    xml.load(xmlDosyasi);
   
    var anaDugum;
   
    if(xml.documentElement != null){
        anaDugum = xml.documentElement;
    }

   
    if(anaDugum == null){
        anaDugum = xml.createNode("Element", "PMs", "");
    }
   
    var PM=xml.createElement("PM");
    PM.setAttribute("Mesaj",mesaj);
    PM.setAttribute("Email",email);
   
    var mesajlar=anaDugum.getElementsByTagName("PM");
    Debug.Trace(mesajlar.Length);
    var ListedeVar=false;
    for(var i=0;i<mesajlar.length;i++)
    {
        if(mesajlar[i].getAttribute("Mesaj")==mesaj && mesajlar[i].getAttribute("Email")==email)
        {
            ListedeVar=true;
            break;
        }
    }
   
    if(!ListedeVar)
    {
        anaDugum.appendChild(PM);
        MsgPlus.DisplayToast(email, mesaj);

    }
   
    xml.documentElement=anaDugum;
    xml.save(xmlDosyasi);
}
}{/HazirProgramKod}

]]>
Javascript Fri, 19 Sep 2008 21:30:48 +0300