Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Javascript Dizi Olu?turma ve Eleman Atama Mesaj Penceresi ?le Gösterim


Dizi Olu?turma ve Eleman Atama Mesaj Penceresi ?le Gösterim

AÇIKLAMA
 
Bu html sayfas? içine gömülmü? javascript kodunda ; javascripte dizilerin nas?l olu?turuldu?u, dizilere nas?l eleman atand??? ve kullan?c?ya mesaj penceresini içerisinde bilgi vermek gibi i?lemler yap?lm??t?r.
 
Dizi olu?turma ve atama;
 
var dizi1=new Array("bilgisayar",3,4,true);
 
Alternatif;
 
var dizi2=["bilgisayar",3,4,true];
 
Alternatif 2;
 
var dizi3=new Array(5);
dizi3[0]="metin";
dizi3[1]=15;
dizi3[2]=false;
dizi3[3]=14.9;
 
Program Kodu:
 
 1.  
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Diziler</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <script language="javascript" type="text/javascript">
 8. var dizi1=new Array("bilgisayar",3,4,true);//Dizi olu?turma ve de?er atama
 9. alert("dizi1 olu?turuldu");//Uyar? verme
 10. var dizi2=["bilgisayar",3,4,true];//Dizi olu?turma ve de?er atama
 11. for(var i=0;i<4;i=i+1)//Döngü
 12.     //alert("dizi2 eleman:"+i+" ->"+dizi2[i]);//dizi2'nin elemanlar?n?
 13.     alert("dizi2["+i+"]="+dizi2[i]);//dizi2'nin elemanlar?n?
 14.                                     //uyar? vererek gösterme
 15.  
 16. var dizi3=new Array(5);
 17. dizi3[0]="metin";
 18. dizi3[1]=15;
 19. dizi3[2]=false;
 20. dizi3[3]=14.9;
 21. for(var i=0;i<dizi3.length;i++)
 22.     alert("dizi3["+dizi3.length+"] eleman:"+i+" ->"+dizi3[i]);
 23.  
 24. </script>
 25. </body>
 26. </html>
 27.  


Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.