Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Javascript Dizi Olu?turma ve Eleman Atama Mesaj Penceresi ?le Gösterim


Dizi Olu?turma ve Eleman Atama Mesaj Penceresi ?le Gösterim

AÇIKLAMA
 
Bu html sayfas? içine gömülmü? javascript kodunda ; javascripte dizilerin nas?l olu?turuldu?u, dizilere nas?l eleman atand??? ve kullan?c?ya mesaj penceresini içerisinde bilgi vermek gibi i?lemler yap?lm??t?r.
 
Dizi olu?turma ve atama;
 
var dizi1=new Array("bilgisayar",3,4,true);
 
Alternatif;
 
var dizi2=["bilgisayar",3,4,true];
 
Alternatif 2;
 
var dizi3=new Array(5);
dizi3[0]="metin";
dizi3[1]=15;
dizi3[2]=false;
dizi3[3]=14.9;
 
Program Kodu:
 
 1.  
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Diziler</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <script language="javascript" type="text/javascript">
 8. var dizi1=new Array("bilgisayar",3,4,true);//Dizi olu?turma ve de?er atama
 9. alert("dizi1 olu?turuldu");//Uyar? verme
 10. var dizi2=["bilgisayar",3,4,true];//Dizi olu?turma ve de?er atama
 11. for(var i=0;i<4;i=i+1)//Döngü
 12.     //alert("dizi2 eleman:"+i+" ->"+dizi2[i]);//dizi2'nin elemanlar?n?
 13.     alert("dizi2["+i+"]="+dizi2[i]);//dizi2'nin elemanlar?n?
 14.                                     //uyar? vererek gösterme
 15.  
 16. var dizi3=new Array(5);
 17. dizi3[0]="metin";
 18. dizi3[1]=15;
 19. dizi3[2]=false;
 20. dizi3[3]=14.9;
 21. for(var i=0;i<dizi3.length;i++)
 22.     alert("dizi3["+dizi3.length+"] eleman:"+i+" ->"+dizi3[i]);
 23.  
 24. </script>
 25. </body>
 26. </html>
 27.  


Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do