Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Javascript Dizi Elemanlar? Üzerinde ??lemler


Dizi Elemanlar? Üzerinde ??lemler

AÇIKLAMA
 
Bu html sayfas? içine gömülmü? javascript kodunda ; javascripte fonksiyon olu?turma, dizileri yazd?rma, javascript kodu içerisine html taglar? yerle?tirme, fonksiyon yard?m?yla html sayfalar yapma, dizi sonuna eleman ekleme, dizi sonuna çoklu eleman ekleme, dizinin ba??na ekleme, dizinin ba??na çoklu eleman ekleme, dizi elemanlar?n? silme, dizi eleman kümesi silme, dizi birle?tirme, dizinin son eleman?n? silme, dizinin ilk eleman?n? silme gibi i?lemler yap?lm??t?r.
 
Program Kodu:
 
 1.  
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Dizi Fonksiyonlar?</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <script language="javascript" type="text/javascript">
 8. function yazdir(dz)//Parametre olarak verilen dizinin içeri?ini sayfaya yazd?r.
 9. {
 10. var metin="";
 11. for(var i=0;i<dz.length;i++)
 12.     metin=metin+dz[i]+",";
 13.     metin+="<br>";
 14. document.write(metin);
 15. }
 16.  
 17. var dizi=new Array("metin1","metin2");
 18. yazdir(dizi);
 19. dizi.push("yeni metin 1");//Dizinin sonuna de?er ekleme
 20. yazdir(dizi);
 21. dizi.push("çoklu ekleme 1","çoklu ekleme 2");//Dizinin sonuna 2 de?er ekleme
 22. yazdir(dizi);
 23. dizi.unshift("ba?a ekleme");//Dizinin ba??na eleman ekleme
 24. yazdir(dizi);
 25. dizi.unshift("ba?a ekleme 1","ba?a ekleme 2");//Dizinin ba??na 2 eleman ekleme
 26. yazdir(dizi);
 27. dizi.splice(2,1);//Dizinin 2. eleman?n? silme
 28. yazdir(dizi);
 29. dizi.splice(3,2);//Dizinin 3. eleman?ndan ba?layarak 2 eleman silme
 30. yazdir(dizi);
 31. dizi.splice(2,0,"splice de?er ekleme 1","splice de?er ekleme 2");
 32. yazdir(dizi);
 33. var dizi2=new Array("selam","kelam");
 34. dizi=dizi.concat(dizi2);//dizi ile dizi2'yi birle?tirme
 35. yazdir(dizi);
 36. dizi.pop();//dizi'nin son eleman?n? silme
 37. yazdir(dizi);
 38. dizi.shift();//dizi'nin ilk eleman?n? silme
 39. yazdir(dizi);
 40. </script>
 41. </body>
 42. </html>
 43.  


Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do