Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
´╗┐

Dizi Elemanlar? ▄zerinde ??lemler

AăIKLAMA
á
Bu html sayfas? išine g÷mŘlmŘ? javascript kodunda ; javascripte fonksiyon olu?turma, dizileri yazd?rma, javascript kodu išerisine html taglar? yerle?tirme, fonksiyon yard?m?yla html sayfalar yapma, dizi sonuna eleman ekleme, dizi sonuna šoklu eleman ekleme, dizinin ba??na ekleme, dizinin ba??na šoklu eleman ekleme, dizi elemanlar?n? silme, dizi eleman kŘmesi silme, dizi birle?tirme, dizinin son eleman?n? silme, dizinin ilk eleman?n? silme gibi i?lemler yap?lm??t?r.
á
Program Kodu:
á
 1.  
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Dizi Fonksiyonlar?</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <script language="javascript" type="text/javascript">
 8. function yazdir(dz)//Parametre olarak verilen dizinin išeri?ini sayfaya yazd?r.
 9. {
 10. var metin="";
 11. for(var i=0;i<dz.length;i++)
 12. ááá metin=metin+dz[i]+",";
 13. ááá metin+="<br>";
 14. document.write(metin);
 15. }
 16.  
 17. var dizi=new Array("metin1","metin2");
 18. yazdir(dizi);
 19. dizi.push("yeni metin 1");//Dizinin sonuna de?er ekleme
 20. yazdir(dizi);
 21. dizi.push("šoklu ekleme 1","šoklu ekleme 2");//Dizinin sonuna 2 de?er ekleme
 22. yazdir(dizi);
 23. dizi.unshift("ba?a ekleme");//Dizinin ba??na eleman ekleme
 24. yazdir(dizi);
 25. dizi.unshift("ba?a ekleme 1","ba?a ekleme 2");//Dizinin ba??na 2 eleman ekleme
 26. yazdir(dizi);
 27. dizi.splice(2,1);//Dizinin 2. eleman?n? silme
 28. yazdir(dizi);
 29. dizi.splice(3,2);//Dizinin 3. eleman?ndan ba?layarak 2 eleman silme
 30. yazdir(dizi);
 31. dizi.splice(2,0,"splice de?er ekleme 1","splice de?er ekleme 2");
 32. yazdir(dizi);
 33. var dizi2=new Array("selam","kelam");
 34. dizi=dizi.concat(dizi2);//dizi ile dizi2'yi birle?tirme
 35. yazdir(dizi);
 36. dizi.pop();//dizi'nin son eleman?n? silme
 37. yazdir(dizi);
 38. dizi.shift();//dizi'nin ilk eleman?n? silme
 39. yazdir(dizi);
 40. </script>
 41. </body>
 42. </html>
 43.  


Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
 
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m