Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Javascript Javascript Dosyas? Olu?turma ve Html ?çinden Kullanma


Javascript Dosyas? Olu?turma ve Html ?çinden Kullanma

AÇIKLAMA
 
Bu html sayfas? içine gömülmü? javascript kodunda ; javascript dosyas? src parametre ile ça?r?lm??t?r ve böylece kullanim3.js dosyas? içindeki javascript kodu html sayfaya eklenmi?tir. Burada dikkat edilmesi gereken husus js dosyas?n?n html sayfa ile ayn? yerde bulunmas? gerekti?idir. E?er ba?ka bir noktada bulunacaksa src parametresinde yolu ona göre belirtilmelidir.
 
js Dosya Kodu:
 1. /*  kullanim3.js */
 2. <div>var a="deneme";
 3. var b=12;
 4. var c=a+b; </div><div>
 
 
Sayfa Kodu:
 1.  
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Javascript Kullan?m? 3</title>
 5. <script type="text/javascript" src="kullanim3.js">
 6. </script>
 7. </head>
 8. <body>
 9. <h1>?çerik metni</h1>
 10. <script language="javascript" type="text/javascript">
 11. alert(c+" -> "+typeof(c));
 12. if(typeof(c)=="string")
 13.     alert("c de?i?keni bir metin ifadesidir.");
 14. </script>
 15. </body>
 16. </html>
 17.  


Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 30 Ağustos 2012 15:36 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.