Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++ - Programlama Dilleri C C++ C++ Builder Java .Net Php Javascript Prolog Haskell Visual Basic Delphi Pc Programlama ,C++ Builder,c programlama dili,çeşitli programlama dilleri ve java programlama dili alanında birçok program ve döküman içerir. http://www.pcprogramlama.com/programlama/53.html Mon, 22 May 2017 21:13:54 +0300 Celal Atalar tr-tr VB ile Kargo Takip Programı http://www.pcprogramlama.com/programlama/53-visual-basic/238-vb-ile-kargo-takip-programi.html AÇIKLAMA

Profesyonel olmamakla beraber giriş aşamasında kargo takibi yapabilen bir programdır. Giriş ve orta seviyeli VB 6.0 programcıları için yardımcı olacak bir program olacağından eminim. Ayrıca data nesnesi kullanımı , panel kullanımı , raporlama ve sql sorgulama ile ilgili sizlere yardımcı olabilecek bir kaynaktır.

       Programın yapabildiği işlemler

  • Kargo kayıt , silme , güncelleme işlemleri
  • Kargo takip işlemleri
  • Kargom nerede ile ilgili işlemler
  • Program kullanıcı giriş kontrol paneli
  • Raporlama işlemleri
  • Kullanıcı kontrol paneli

       Program ile ilgili teknik özellikler

  • Program veritabanı ACCESS' tir.
  • Program veritabanı bağlantı kontrolü data kontrol nesnesidir.

 

Ayrıca dosya içerisinde program ile ilgili tanıtım - kod - açıklama bulunan resimli bir doc dosyası da bulunmaktadır.

 

     İŞ ÖN TANIMI

 

 

Kargo işletmeleri, hizmet sektöründe  müşterilerine destek veren şirketlerdir. Görevleri, müşterilerinin bir yerden başka bir yere gönderilecek olan ürünlerini en güvenli, deforme etmeden, gerektiğinde kendileri ve müşterilerine ürünleri hakkında bilgi vermekle yükümlü olan iktisadi birimlerdir. Bu görevlerini yerine getirmek için ise kaba düzen liste, kayıt tutmak yerine sistem yazılımlarına ihtiyaç duymaktadırlar.

 

Kargo Takip Programı; hizmet sektöründe bulunan kargo işletmelerinin, hızlı, güvenli, gerektiğinde ilgili müşterinin ilgili kaydını gösterebilecek bir programdır. Program, Kargo kaydı yapabilme, kargo hakkında bilgi verme, kargonun o anda nerede olduğu hakkında bilgi verme, kargo , müşteri ve alıcı hakkında bilgi bunların haricinde ise kargonun teslimi hakkında yardımcı olmak amacıyla yazılmıştır. Program hakkında bilgiler;

 

 

 

VERİ TABANI

 

Program veritabanı, 1 adet dosyadan oluşmaktadır. Veritabanı ise 5 adet tablodan oluşmuştur. Tablolama sisteminde ki amaç; tranzitiflikleri kaldırmak, ilgili bağlılıkları en yüksek oranda sağlamak ve veri tabanına en uygun tablolama şekli uygulanmıştır. Tablo isimleri;

 

 

 

Cinsi

Kargom

Fatura

KargoNerede

Kullanıcı

Cinsi: “cinsim” isminde bir sütun adı içermektedir.Kargolama işlemlerinde kargo cinsi hemen hemen sabit, fazla çeşidi bulunmayan bir türdür. Bu yüzden  yazım hatalarını önlemek amacı ile oluşturulmuştur.

 

Kargom: “faturano , gond_ad_soyad, alici_ad_soyad, gond_adres, alici_adres, gond_tel, alici_tel, gond_mesaj, alici_tarih, gond_mesaj, gond_bayi, alici_bayi, bedel” isimlerinde 13 adet sütun adı içermektedir. Göndedilen kargonun genel bilgisi, bedeli, gonderici ve alıcı hakkında bilgilerin tutulduğu tablodur.

 

Fatura: “faturano, irsaliyeno, teslim, kg, adet, cins” isimlerinde 6 adet sütun adı içermektedir. Kargonun faturası , genel bilgileri, teslimi hakkında bilgi verecek ve kayıtları tutulacak olan tablodur.

 

KargoNerede: “Faturano, tarih, nerede” isimlerinde 3 adet sütun adı içermektedir. Gönderilen kargonun o andaki durumu hakkında bilgi veren tablodur.

 

Kullanıcı: “adi, soyadi , adres,  telefon, tcno, kuladi, sifre” isimlerinde 7 adet sütun adı içermektedir. Amaç, programın tutacağı verilerin , müşteri bilgilerinin gizliliği, ilgisi olmayan kişilerin programı kullanımını önlemek için kullanılan tablodur.

 

Programın Tamamını Aşağıdaki Linkten İndirebilirsiniz

{pub}Linki Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekmektedir...

Üye Kayıt

{/pub}

{reg}

{/reg}

]]>
Visual Basic Sat, 11 Jul 2009 12:03:22 +0300
Data Nesnesi ile Güncelleştirme http://www.pcprogramlama.com/programlama/53-visual-basic/228-data-nesnesi-ile-update-uygulamasi.html
Bilindiği üzere Data kontrol nesnesi veritabanı bağlantı kontrolüdür. Kayıt ekleme , kayıt silme , kayıtları değiştirme gibi işlemlere olanak tanıyan bir kontroldür. Ben gibi acemiler için hafifte olsa zor da SQL kodları yazmak zor gelir. Bu yüzden örneğin bir data kontrolü yardımıyla sizlere daha kolay yazım kullanarak update işlemini anlatmaya çalışacağım.

Örn:

Data1.Database.Execute " Update tableadi set sutunadi1 =' " & Text1.text & " ', sutunadi2 =' " & Text2.Text & " ' where kosul_sutun_adi=' " & Text3.text & " ' " şeklinde bir yazım yerine. bir tane string değişken kullanarak işimizi daha kolaylaştralım
{HazirProgramKod dil="cpp" satirlar="var"}Dim sorgu as String

sorgu = "Update tableadi set sutunadi1 =' "
sorgu = sorgu & text1.Text
sorgu = sorgu & " ' , sutunadi2= ' "
sorgu = sorgu & Text2.Text
sorgu = sorgu & " ' where kosul_sutun_adi= ' "
sorgu = sorgu & Text3.Text
sorgu = sorgu & " ' "

Data1.Database.Execute sorgu{/HazirProgramKod}

Şeklinde sanki access te sorgulama yapar gibi yanlızca parçalara bölünmüş hale getirmiş olduk ve ilgili kaydı güncelleştirdik.

Belki 2 tane sütun için çok göze batmayan bir yöntem gibi görülebilir ama.. 8- 10+ sutunu bulunan tabloları düşündüğümüzde faydalı olacağından eminim. İyi çalışmalar..

]]>
Visual Basic Thu, 28 May 2009 14:01:49 +0300
VB F Tuş Fonksiyonları http://www.pcprogramlama.com/programlama/53-visual-basic/128-vb-f-tus-fonksiyonlari.html {HazirProgramKod dil="cpp" satirlar="var"}

Private Sub Form_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
If KeyCode = vbKeyF1 Then MsgBox "F1 Tusuna Basıldı"
If KeyCode = vbKeyF2 Then MsgBox "F2 Tusuna Basıldı"
If KeyCode = vbKeyF3 Then MsgBox "F3 Tusuna Basıldı"
If KeyCode = vbKeyF4 Then MsgBox "F4 Tusuna Basıldı"
If KeyCode = vbKeyF5 Then MsgBox "F5 Tusuna Basıldı"
If KeyCode = vbKeyF6 Then MsgBox "F6 Tusuna Basıldı"
If KeyCode = vbKeyF7 Then MsgBox "F7 Tusuna Basıldı"
If KeyCode = vbKeyF8 Then MsgBox "F8 Tusuna Basıldı"
If KeyCode = vbKeyF9 Then MsgBox "F9 Tusuna Basıldı"
If KeyCode = vbKeyF10 Then MsgBox "f10 Tusuna Basıldı"
If KeyCode = vbKeyF11 Then MsgBox "F11 Tusuna Basıldı"
If KeyCode = vbKeyF12 Then MsgBox "F12 Tusuna Basıldı"
End Sub

 

{/HazirProgramKod}

 

 

]]>
Visual Basic Sat, 04 Oct 2008 09:40:17 +0300
Şifreleme İşlemleri http://www.pcprogramlama.com/programlama/53-visual-basic/127-sifreleme-slemleri.html baglan

{HazirProgramKod dil="cpp" satirlar="var"}

Set RS = New ADODB.Recordset
Set RS1 = New ADODB.Recordset


SQL = "select * from rs_kullanici where kullanici_kullaniciadi='" & Text1.Text & "'"
RS.Open SQL, CON, 1, 3
If RS.RecordCount = 0 Then
    hata = MsgBox("Kullanıcı Adı  Yanlış", vbCritical + vbOKOnly, "Yanlış Giriş")
    If hata = 6 Then
        Text1.SetFocus
    End If
Else
    SQL1 = "select * from rs_kullanici where kullanici_sifre='" & Text2.Text & "'"
    RS1.Open SQL1, CON, 1, 3
    If RS1.RecordCount = 0 Then
        hata1 = MsgBox("Kullanıcı  Şifre Yanlış", vbCritical + vbOKOnly, "Yanlış Giriş")
        If hata1 = 6 Then
            Text1.SetFocus
        End If
    Else
        AnaForm.Show
        Unload Me
    End If
End If

{/HazirProgramKod}

]]>
Visual Basic Fri, 03 Oct 2008 11:49:24 +0300
VB Ytl Uyum Çalışması http://www.pcprogramlama.com/programlama/53-visual-basic/123-vb-ytl-uyum-calismasi.html Projemize 3 adet text ve 1 adet command ekleyip aşağıda ki kodları yazalım

{HazirProgramKod dil="cpp" satirlar="var"}

Public Function dblRoundOff(ByVal x As Double, ByVal N As Integer) As Double
       dblRoundOff = CDbl(Int((x * 10 ^ N) + 0.5) / 10 ^ N)
    End Function


Private Sub Command1_Click()
t1 = Round((Text1 * 10000), 2) * 100
t1 = dblRoundOff(t1, 2)
t2 = Round((Text2 * 10000), 2) * 100
t2 = dblRoundOff(t2, 2)
t3 = Val(t1) + Val(t2)
t4 = (Round((Val(t3) / 10000), 2) / 100)
t4 = dblRoundOff(t4, 2)
Text3.Text = t4
Text3.Text = Format(Text3.Text, "###,###.00 YTL")
Text1.Text = Format(Text1.Text, "###,###.00 YTL")
Text2.Text = Format(Text2.Text, "###,###.00 YTL")
End Sub

Private Sub Text1_GotFocus()
If Text3.Text <> "" Then
Text1 = ""
Text2 = ""
Text3 = ""
End If
End Sub

Private Sub Text2_GotFocus()
If Text3.Text <> "" Then
Text1 = ""
Text2 = ""
Text3 = ""
End If
End Sub

{/HazirProgramKod}

]]>
Visual Basic Sat, 27 Sep 2008 20:22:57 +0300
VB Pencere Taşıma http://www.pcprogramlama.com/programlama/53-visual-basic/122-vb-pencere-tasima.html AÇIKLAMA

Bilindiği gibi VB de hazırlanan programlarda pencerelerin başlık cubuğu olmadan sürekleme işlemi yapılmamaktadır.aşağıda ki kod standart kaydırma işleminden sıyrılıp,kendi kaydırma işlemimizi yapmamız için kullanabileceğimiz bir kod örenğidir.

Öncelikle projemize bir modul ekleyip aşağıda ki kodlarıyazıyoruz                                                         

Public Const WM_NCLBUTTONDOWN = &HA1
Public Const HTCAPTION = 2

Public Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Integer, ByVal IParam As Long) As Long

Public Declare Sub ReleaseCapture Lib "user32" ()

Daha sonra formumuz üzerinde kod penceresini açıp;

Sub moveform(frm As Form)

Dim ReturnVal As Long
ReleaseCapture
ReturnVal = SendMessage(frm.hwnd, WM_NCLBUTTONDOWN, HTCAPTION, 0)
If ReturnVal = 0 Then
End If

End Sub

Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

  If Button = 1 Then moveform Me

End Sub 

Projemizi çalıştırdıktan sonra formun neresinden tutarsak tutalım sürekleme işlemi gerçekleşecektir.

]]>
Visual Basic Sat, 27 Sep 2008 20:14:57 +0300
VB Load Olayi http://www.pcprogramlama.com/programlama/53-visual-basic/120-vb-load-olayi.html 'Projemize 4 adet text ve 1 adet command eklemeliyiz.

'textlerin name özelliğini text1 için t1 text2 için t2 ....

'command nesnesinin name özelliğini c1 olarak değiştirelim

 

{HazirProgramKod dil="cpp" satirlar="var"} 

For i = 1 To 4
Load t1(i)
Load t2(i)
Load t3(i)
Load t4(i)
Load c1(i)

t1(i).Visible = True
t2(i).Visible = True
t3(i).Visible = True
t4(i).Visible = True
c1(i).Visible = True

l = t1(i - 1).Top + t1(i).Height - 15
l = t2(i - 1).Top + t2(i).Height - 15
l = t3(i - 1).Top + t3(i).Height - 15
l = t4(i - 1).Top + t4(i).Height - 15
l = c1(i - 1).Top + c1(i).Height - 15

t1(i).Top = l
t2(i).Top = l
t3(i).Top = l
t4(i).Top = l
c1(i).Top = l

c1(i).Enabled = False

Next
End Sub

Private Sub t1_KeyPress(Index As Integer, KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
t1(Index + 1).SetFocus
c1(Index + 1).Enabled = True
c1(Index).Enabled = False
KeyAscii = 0
End If

{/HazirProgramKod} 

]]>
Visual Basic Sat, 27 Sep 2008 20:01:58 +0300