Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Visual Basic VB Pencere Taşıma


VB Pencere Taşıma

AÇIKLAMA

Bilindiği gibi VB de hazırlanan programlarda pencerelerin başlık cubuğu olmadan sürekleme işlemi yapılmamaktadır.aşağıda ki kod standart kaydırma işleminden sıyrılıp,kendi kaydırma işlemimizi yapmamız için kullanabileceğimiz bir kod örenğidir.

Öncelikle projemize bir modul ekleyip aşağıda ki kodlarıyazıyoruz                                                         

Public Const WM_NCLBUTTONDOWN = &HA1
Public Const HTCAPTION = 2

Public Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Integer, ByVal IParam As Long) As Long

Public Declare Sub ReleaseCapture Lib "user32" ()

Daha sonra formumuz üzerinde kod penceresini açıp;

Sub moveform(frm As Form)

Dim ReturnVal As Long
ReleaseCapture
ReturnVal = SendMessage(frm.hwnd, WM_NCLBUTTONDOWN, HTCAPTION, 0)
If ReturnVal = 0 Then
End If

End Sub

Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

  If Button = 1 Then moveform Me

End Sub 

Projemizi çalıştırdıktan sonra formun neresinden tutarsak tutalım sürekleme işlemi gerçekleşecektir.

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Salı, 27 Mart 2012 19:22 )  
amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım