Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Visual Basic Data Nesnesi ile Güncelle?tirme


Data Nesnesi ile Güncelle?tirme


Bilindi?i üzere Data kontrol nesnesi veritaban? ba?lant? kontrolüdür. Kay?t ekleme , kay?t silme , kay?tlar? de?i?tirme gibi i?lemlere olanak tan?yan bir kontroldür. Ben gibi acemiler için hafifte olsa zor da SQL kodlar? yazmak zor gelir. Bu yüzden örne?in bir data kontrolü yard?m?yla sizlere daha kolay yaz?m kullanarak update i?lemini anlatmaya çal??aca??m.

Örn:

Data1.Database.Execute " Update tableadi set sutunadi1 =' " & Text1.text & " ', sutunadi2 =' " & Text2.Text & " ' where kosul_sutun_adi=' " & Text3.text & " ' " ?eklinde bir yaz?m yerine. bir tane string de?i?ken kullanarak i?imizi daha kolayla?tral?m

 1. <strong>Dim sorgu as String
 2.  
 3. sorgu = "Update tableadi set sutunadi1 =' "
 4. sorgu = sorgu & text1.Text
 5. sorgu = sorgu & " ' , sutunadi2= ' "
 6. sorgu = sorgu & Text2.Text
 7. sorgu = sorgu & " ' where kosul_sutun_adi= ' "
 8. sorgu = sorgu & Text3.Text
 9. sorgu = sorgu & " ' "
 10.  
 11. Data1.Database.Execute sorgu</strong>
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  

?eklinde sanki access te sorgulama yapar gibi yanl?zca parçalara bölünmü? hale getirmi? olduk ve ilgili kayd? güncelle?tirdik.

Belki 2 tane sütun için çok göze batmayan bir yöntem gibi görülebilir ama.. 8- 10+ sutunu bulunan tablolar? dü?ündü?ümüzde faydal? olaca??ndan eminim. ?yi çal??malar..

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Cuma, 08 Nisan 2011 00:31 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.