Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Visual Basic VB ile Kargo Takip Program?


VB ile Kargo Takip Program?

AÇIKLAMA

Profesyonel olmamakla beraber giri? a?amas?nda kargo takibi yapabilen bir programd?r. Giri? ve orta seviyeli VB 6.0 programc?lar? için yard?mc? olacak bir program olaca??ndan eminim. Ayr?ca data nesnesi kullan?m? , panel kullan?m? , raporlama ve sql sorgulama ile ilgili sizlere yard?mc? olabilecek bir kaynakt?r.

       Program?n yapabildi?i i?lemler

 • Kargo kay?t , silme , güncelleme i?lemleri
 • Kargo takip i?lemleri
 • Kargom nerede ile ilgili i?lemler
 • Program kullan?c? giri? kontrol paneli
 • Raporlama i?lemleri
 • Kullan?c? kontrol paneli

       Program ile ilgili teknik özellikler

 • Program veritaban? ACCESS' tir.
 • Program veritaban? ba?lant? kontrolü data kontrol nesnesidir.

 

Ayr?ca dosya içerisinde program ile ilgili tan?t?m - kod - aç?klama bulunan resimli bir doc dosyas? da bulunmaktad?r.

 

     ?? ÖN TANIMI

 

 

Kargo i?letmeleri, hizmet sektöründe  mü?terilerine destek veren ?irketlerdir. Görevleri, mü?terilerinin bir yerden ba?ka bir yere gönderilecek olan ürünlerini en güvenli, deforme etmeden, gerekti?inde kendileri ve mü?terilerine ürünleri hakk?nda bilgi vermekle yükümlü olan iktisadi birimlerdir. Bu görevlerini yerine getirmek için ise kaba düzen liste, kay?t tutmak yerine sistem yaz?l?mlar?na ihtiyaç duymaktad?rlar.

 

Kargo Takip Program?; hizmet sektöründe bulunan kargo i?letmelerinin, h?zl?, güvenli, gerekti?inde ilgili mü?terinin ilgili kayd?n? gösterebilecek bir programd?r. Program, Kargo kayd? yapabilme, kargo hakk?nda bilgi verme, kargonun o anda nerede oldu?u hakk?nda bilgi verme, kargo , mü?teri ve al?c? hakk?nda bilgi bunlar?n haricinde ise kargonun teslimi hakk?nda yard?mc? olmak amac?yla yaz?lm??t?r. Program hakk?nda bilgiler;

 

 

 

VER? TABANI

 

Program veritaban?, 1 adet dosyadan olu?maktad?r. Veritaban? ise 5 adet tablodan olu?mu?tur. Tablolama sisteminde ki amaç; tranzitiflikleri kald?rmak, ilgili ba?l?l?klar? en yüksek oranda sa?lamak ve veri taban?na en uygun tablolama ?ekli uygulanm??t?r. Tablo isimleri;

 

 

 

Cinsi

Kargom

Fatura

KargoNerede

Kullan?c?

Cinsi: “cinsim” isminde bir sütun ad? içermektedir.Kargolama i?lemlerinde kargo cinsi hemen hemen sabit, fazla çe?idi bulunmayan bir türdür. Bu yüzden  yaz?m hatalar?n? önlemek amac? ile olu?turulmu?tur.

 

Kargom: “faturano , gond_ad_soyad, alici_ad_soyad, gond_adres, alici_adres, gond_tel, alici_tel, gond_mesaj, alici_tarih, gond_mesaj, gond_bayi, alici_bayi, bedel” isimlerinde 13 adet sütun ad? içermektedir. Göndedilen kargonun genel bilgisi, bedeli, gonderici ve al?c? hakk?nda bilgilerin tutuldu?u tablodur.

 

Fatura: “faturano, irsaliyeno, teslim, kg, adet, cins” isimlerinde 6 adet sütun ad? içermektedir. Kargonun faturas? , genel bilgileri, teslimi hakk?nda bilgi verecek ve kay?tlar? tutulacak olan tablodur.

 

KargoNerede: “Faturano, tarih, nerede” isimlerinde 3 adet sütun ad? içermektedir. Gönderilen kargonun o andaki durumu hakk?nda bilgi veren tablodur.

 

Kullan?c?: “adi, soyadi , adres,  telefon, tcno, kuladi, sifre” isimlerinde 7 adet sütun ad? içermektedir. Amaç, program?n tutaca?? verilerin , mü?teri bilgilerinin gizlili?i, ilgisi olmayan ki?ilerin program? kullan?m?n? önlemek için kullan?lan tablodur.

 

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Yorumlar (11)
 • okan y?ld?r?m  - acele yard?m edin hocam
  merhaba hocam ben bir ödev ald?m.visual studio 2008 de oyun ödevi yapmam yaz?m...?u dort tane ödevden birini yapmam laz?m bunlar;keklik, yabboz , top sektirme, buton yakalama, say? oyunu, haf?za oyunu bunlardan birini bana yap?p yollaabilir misinizz...ama son ödev verme tarihi 4 ocak...o yüzden acil...
 • closer
  Public Class Form1 Dim tut, sayac As Integer Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click tut = CInt(Rnd() * 10) sayac = 0 End Sub Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick sayac += 1 Label1.Text = sayac End Sub Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click Timer1.Start() If TextBox1.Text = tut Then Label2.Text = "tebrikler bildiniz" Timer1.Stop() ElseIf TextBox1.Text < tut Then Label2.Text = "biraz büyük say? girmelisiniz" TextBox1.Text = " " Else Label2.Text = "birez küçük say? girmelisiniz" TextBox1.Text = " " End If End Sub Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load End Sub End Class
 • Anonim
  Merhaba, ldatetm.ocx i bulamad?m. Nereden bulabilirim. Te?ekkürler.
 • mine_21
  merhaba hocam benim kargo takip program? ödevim var.bu proje ödevi çok önemli bana yard?mc? olur musunuz?
 • Burhan  - Ldateitem.ocx
  avatar
  Merhabalar. Program olu?turulurken ldate nesnesi kullan?lm??t?r bu nesne tarih nesnesidir ve ücretli olarak sat?lmaktad?r. Bu sebepten dolay? program ile beraber nesne eklenmemi?tir. Projeyi aktif olarak kullanmak için ldate nesnesi yerine bir edit nesnesi kullan?rsan?z ve ldate geçen yerleri edit olarak düzenlerseniz istedi?iniz sonuca ula?abilirsiniz. ?yi Çal??malar.
 • enebahru  - Wpf de
  Merhaba Ben Kargo Takip Program?n?n wpf olarak nerden bilgi edinebiliirm te?ekkürler
 • Selman342  - Ödev
  Benim V?SUAL BAS?C ile bir program yapmam laz?m, ödev verildi. A?a??dakilerden birini yapmam yeterli. Kargo kabul sistemi, Üniversite tercih robotu, Sinema - tiyatro bilet, Uçak Bileti, Otel rezervasyon, Kütüphane program?, Ürün satma, fatura kesme sistemi. Benim bunlardan birini yapmam laz?m. Yard?mc? olabilir misiniz?
 • barankaya
  Visual basit kargo otomasyonu indirdim fakat aç?lm?yor neden acaba ? Bnm için cok önmli bir ödev lütfen yard?m edermisinz
 • barankaya  - ödevvvvv
  Kargo takip otomasyonu ac?lm?yor dosyas? :(
 • bu?lemumut
  burdan bende ?ndrd?m bnde de ac?lm?yor.
 • bu?lemumut
  kargo otomasyonu ac?lm?yor burdan indrd?m ama vb d?l?nde deg?lm? ??
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Cuma, 08 Nisan 2011 00:31 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.