Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Pascal Bir Diziyi Son Eleman?nda ?lk Eleman?na Do?ru Ekrana Yazan Program
´╗┐

Bir Diziyi Son Eleman?nda ?lk Eleman?na Do?ru Ekrana Yazan Program

Pascal programlama dilinde yaz?lm?? bu programda 10 elemanl? bir listenin elemanlar? son teriminden ba?lanarak ba?a do?ru ekrana yazd?r?lmaktad?r. Yani dizi ters olarak ekrana yazd?r?l?r. Dizi elemanla? konsol Řzerinden kullan?c?dan al?nmaktad?r.

Program Kodu:

 1. program bst_5_5;
 2. uses crt;
 3. var
 4. i,a:integer;
 5. Dizi:array[1..10] of integer;
 6. begin
 7.  
 8. writeln('Soru BST_5_5');
 9. for i:=1 to 10 do
 10. begin
 11. readln(a);
 12. Dizi[i]:=a;
 13.  
 14. writeln('Dizi : ');
 15. for i:=1 to 10 do writeln(Dizi[11-i]);
 16. readln;
 17.  

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do