Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Pascal Konsoldan Girilen Elemanlar?n Tam Kare Olup Olmad???n? Test Eden Program


Konsoldan Girilen Elemanlar?n Tam Kare Olup Olmad???n? Test Eden Program

Pascal programlama dilinde yaz?lm?? bu programda konsoldan girilen say?lar?n tam kare olup olmad???n?n testi yap?lmaktad?r. Girilen tüm say?lar?n karakökü ile round fonksiyonu yard?m?yla hesaplanan karekökleri kar??la?t?r?l?r. Sonuçlar birbirinden farkl? ise girilen say? tam kare de?ildir. Round fonksiyonu içerisindeki bulunan de?eri yak?n olan tam say?ya yuvarlar. 

Program Kodu:

 1. program bst_5_10;
 2. uses crt;
 3. var
 4. i,k,b:integer;
 5. a:real;
 6. c:char;
 7. Dizi:array[1..100] of real;
 8.  
 9. begin
 10. writeln('Soru BST_5_10');
 11. while c <> '*'do
 12. begin
 13.  writeln('Dizi boyutunu giriniz .. [1..100]');
 14.  readln(b);
 15.  writeln('Dizi degerlerini giriniz .. ');
 16.  for i:=1 to b do
 17.  begin
 18.  readln(a);
 19.  Dizi[i]:=a;
 20.  end;
 21.  k:=0;
 22.  writeln('Dizi : ');
 23.  for i:=1 to b do
 24.  begin
 25.  writeln(Dizi[i]);
 26.  if round(sqrt(Dizi[i]))=sqrt(Dizi[i]) then k:=k+1;
 27.  end;
 28.  if k=b then begin writeln('Tum sayilar tam kare');
 29.  end else begin writeln('Sayilar tam kare degil');
 30.  end;
 31. writeln('Programi sonlandirmak icin * karakterine basiniz');
 32. readln(c);

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Salı, 11 Ekim 2011 23:12 )  
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do