Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Pascal Bir Dizideki Elemanlar Aras?nda Düzgün Art?? Olup Olmad???n? Test Eden Program


Bir Dizideki Elemanlar Aras?nda Düzgün Art?? Olup Olmad???n? Test Eden Program

Pascal programlama dilinde yaz?lm?? bu programda konsol üzerinden kullan?c?dan al?nan say?lar aras?nda düzgün art?? olup olmad???n?n testi yap?lm??t?r. Söz konusu uygulamaya örnek verecek olursak kullan?c? birinci say?y? 10 girip ikinci say?y? 13 girdi?inde üçüncü say?n?n 16 olmas? gerekir ve dizi böylede devam etmek zorundad?r.

Program Kodu:

 1. program bst_5_12;
 2. uses crt;
 3. var
 4. i,a,b:integer;
 5. c:char;
 6. bl:boolean;
 7. Dizi:array[1..100] of integer;
 8.  
 9. begin
 10. writeln('Soru BST_5_12');
 11.  
 12. while c <> '*'do
 13. begin
 14.  bl:=true;
 15.  writeln('Dizi boyutunu giriniz .. [1..100]');
 16.  readln(b);
 17.  writeln('Dizi degerlerini giriniz .. ');
 18.  
 19.  for i:=1 to b do
 20.  begin
 21.  readln(a);
 22.  Dizi[i]:=a;
 23.  end;
 24.  a:=Dizi[2]-Dizi[1];
 25.  
 26.  for i:=3 to b do
 27.   if Dizi[i]<>(Dizi[i-1]+a) then bl:=false;
 28.  
 29. if bl then begin writeln('Duzgun artan dizi..');
 30. end else begin writeln('Duzgun artis yok');
 31. end;
 32.  
 33. writeln('Programi sonlandirmak icin * karakterine basiniz');
 34. readln(c);

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do