Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character


Bir Dizideki Elemanlar Aras?nda Düzgün Art?? Olup Olmad???n? Test Eden Program

Pascal programlama dilinde yaz?lm?? bu programda konsol üzerinden kullan?c?dan al?nan say?lar aras?nda düzgün art?? olup olmad???n?n testi yap?lm??t?r. Söz konusu uygulamaya örnek verecek olursak kullan?c? birinci say?y? 10 girip ikinci say?y? 13 girdi?inde üçüncü say?n?n 16 olmas? gerekir ve dizi böylede devam etmek zorundad?r.

Program Kodu:

 1. program bst_5_12;
 2. uses crt;
 3. var
 4. i,a,b:integer;
 5. c:char;
 6. bl:boolean;
 7. Dizi:array[1..100] of integer;
 8.  
 9. begin
 10. writeln('Soru BST_5_12');
 11.  
 12. while c <> '*'do
 13. begin
 14.  bl:=true;
 15.  writeln('Dizi boyutunu giriniz .. [1..100]');
 16.  readln(b);
 17.  writeln('Dizi degerlerini giriniz .. ');
 18.  
 19.  for i:=1 to b do
 20.  begin
 21.  readln(a);
 22.  Dizi[i]:=a;
 23.  end;
 24.  a:=Dizi[2]-Dizi[1];
 25.  
 26.  for i:=3 to b do
 27.   if Dizi[i]<>(Dizi[i-1]+a) then bl:=false;
 28.  
 29. if bl then begin writeln('Duzgun artan dizi..');
 30. end else begin writeln('Duzgun artis yok');
 31. end;
 32.  
 33. writeln('Programi sonlandirmak icin * karakterine basiniz');
 34. readln(c);

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.