Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Pascal Bir Dizideki Elemanlar Aras?nda En Uzun Artan Diziyi Bulan Program


Bir Dizideki Elemanlar Aras?nda En Uzun Artan Diziyi Bulan Program

Pascal programlama dilinde yaz?lm?? bu program bir dizideki elemanlar aras?nda en uzun artan diziyi bulmaktad?r. Örne?in; 2,5,1,6,9,10,3 ?eklinde konsol üzerinden kullan?c?dan al?nm?? bir dizide en uzun artan dizi 1,6,9,10 olmaktad?r.

Program Kodu:

 1. uses crt;
 2. var
 3. dizi:array[1..100] of integer;
 4. artnd:array[1..100]of integer;
 5. i,a,b,j,k,l:integer;
 6. tus:char;
 7.  
 8.  
 9. begin
 10. clrscr;
 11. repeat
 12. begin
 13.  writeln('Dizi boyutunu giriniz .. [1..100]');
 14.  readln(b);
 15.  writeln('Dizi degerlerini giriniz .. ');
 16.  
 17.  for i:=1 to b do
 18.  begin
 19.  read(a);
 20.  dizi[i]:=a;
 21.  end;
 22.  
 23. j:=1;
 24. k:=1;
 25. l:=1;
 26. while k<b do
 27. begin
 28.  if (dizi[k+1]-dizi[k])>0 then k:=k+1
 29.   else begin artnd[l]:=j;l:=l+1;artnd[l]:=k;j:=k+1;k:=k+1;l:=l+1; end;
 30.  
 31.  
 32. l:=artnd[2]-artnd[1];j:=1;k:=2;i:=3;
 33.  
 34. while artnd[i]<>0 do
 35.  begin
 36.   a:=artnd[i+1]-artnd[i];
 37.   if l<a then begin l:=a;j:=artnd[i];k:=artnd[i+1];i:=i+2; end
 38.    else i:=i+2;
 39.  end;
 40.  
 41. writeln('En uzun artan dizi: ');
 42. for i:=j to k do
 43.  write(' ',dizi[i]);
 44.  
 45. writeln(' ');
 46. writeln('Programi sonlandirmak icin * karakterine basiniz');
 47. tus:=readkey;
 48. until tus='*';

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx