Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
´╗┐

Bir CŘmle ?šinde Gešen Her Karakterin Tekrar Say?s?n? Bulan Program

Pascal programlama dilinde yaz?lm?? bu programda kullan?c?dan al?nan bir cŘmle išindeki her harfin kaš defa gešti?i sonuš olarak geri d÷ndŘrŘlmŘ?tŘr. Ba?ka bir deyi?le cŘmle išindeki karakterlerin tekrar say?lar?n? g÷steren programd?r.

Program Kodu:

 1.  
 2.  
 3. Uses Crt;
 4. Type
 5. Harf = 'a'..'z';
 6. sayid = array [harf] of integer;
 7. buld = array [harf] of boolean;
 8. Var
 9. hs : sayid;
 10. hb : buld;
 11. ch : char;
 12.  
 13. begin
 14. clrscr;
 15. for ch:= 'a' to 'z' do
 16. begin
 17. hs[ch]:= 0;
 18. hb[ch]:= false;
 19.  
 20. writeln ('Cumlenizi yaziniz..:');
 21. while not eoln do
 22. begin
 23. read (ch);
 24. if ch in ['a' ..'z'] then
 25. begin
 26. hs[ch]:= hs[ch] + 1;
 27. hb[ch]:= true;
 28.  
 29. writeln ('Harf tekrar sayilari..:');
 30. for ch:='a' to 'z' do
 31. begin
 32. if hb[ch] then writeln('Karakter: ',ch,' sayisi: ',hs[ch]);
 33.  
 34. readln;
 35. readln;
 36.  
 37. 5.17. Bir cŘmledeki kelime say?s?n? bulan program
 38. Uses Crt;
 39. Var
 40. cumle:string;
 41. uzunluk,i,kelimesayi:integer;
 42. begin
 43. clrscr;
 44. write('Cumleyi giriniz :');
 45. readln(cumle);
 46. uzunluk:=length(cumle);
 47. for i:=1 to uzunluk do
 48. if (cumle[i]=' ')and(cumle[i+1]<>' ') then
 49. kelimesayi:=kelimesayi+1;
 50. write('Cumledeki kelime sayisi :',kelimesayi+1);
 51. readln;
 52.  
 53.  

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( ├çar┼čamba, 01 A─čustos 2012 15:42 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m