Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Pascal Lig Puan Tablosu (Lig Program?)


Lig Puan Tablosu (Lig Program?)

Pascal programlama dilinde yaz?lm?? bu programda 5 tak?ml? bir ligde, her tak?m?n galibiyet, beraberlik, att?klar? gol say?s? ve yedikleri gol say?s?n? okuyup, puan s?ralamas? ç?kar?lmaktad?r. Puanlar? e?it olan tak?mlarda averaja bak?l?r, averaj da e?itse daha çok gol atan tak?m üstte yer al?r.

Program Kodu:

 1.  
 2.  
 3. uses crt;
 4. var
 5. takim:array[1..5] of string[20];
 6. tablo:array[1..5,1..4] of integer;
 7. av:array[1..5] of integer;
 8. puan:array[1..5] of integer;
 9.  
 10. i,j,k,yk:integer;
 11. is:string;
 12.  
 13. begin
 14. clrscr;
 15. writeln('5 takim isimlerini giriniz...');
 16. for i:=1 to 5 do
 17.  readln(takim[i]);
 18.  
 19. writeln('5 takim icin degerleri giriniz...');
 20. writeln('Degerler kumesi _ [G. B. A. Y.]');
 21.  
 22. for i:=1 to 5 do
 23. begin
 24.  for j:=1 to 4 do
 25.   read(tablo[i,j]);
 26.  puan[i]:= tablo[i,1]*3+tablo[i,2];
 27.  av[i]:=tablo[i,3]-tablo[i,4];
 28.  
 29. readln;
 30.  
 31. writeln('');
 32. for i:=1 to 5 do
 33. writeln(takim[i],' ',tablo[i,1],' ',tablo[i,2],' ',tablo[i,3],' ',tablo[i,4],' ', puan[i], ' ', av[i]);
 34.  
 35. for i:=1 to 4 do
 36. for j:=i+1 to 5 do
 37. begin
 38. if puan[i]<puan[j] then
 39. begin
 40. yk :=puan[i];
 41. puan[i]:=puan[j];
 42. puan[j]:=yk;
 43.  
 44. is:=takim[i];
 45. takim[i]:=takim[j];
 46. takim[j]:=is;
 47.  
 48. for k:=1 to 4 do
 49. begin
 50. yk:=tablo[i,k];
 51. tablo[i,k]:=tablo[j,k];
 52. tablo[j,k]:=yk;
 53.  
 54. yk :=av[i];
 55. av[i]:=av[j];
 56. av[j]:=yk;
 57.  
 58.  
 59. writeln('');
 60. writeln('Siralamadan sonra:  ');
 61. for i:=1 to 5 do
 62. writeln(takim[i],' ',tablo[i,1],' ',tablo[i,2],' ',tablo[i,3],' ',tablo[i,4],' ', puan[i], ' ', av[i]);
 63.  
 64. writeln('');
 65. writeln('Puanlar esitse: ');
 66. for i:=1 to 4 do
 67. for j:=i+1 to 5 do
 68. begin
 69. if puan[i]=puan[j] then
 70. begin
 71.  
 72. if av[i]<av[j] then
 73. begin
 74. is:=takim[i];
 75. takim[i]:=takim[j];
 76. takim[j]:=is;
 77.  
 78. for k:=1 to 4 do
 79. begin
 80. yk:=tablo[i,k];
 81. tablo[i,k]:=tablo[j,k];
 82. tablo[j,k]:=yk;
 83.  
 84. yk :=av[i];
 85. av[i]:=av[j];
 86. av[j]:=yk;
 87.  
 88. writeln('');
 89. writeln('Averaja gore siralamadan sonra:  ');
 90. for i:=1 to 5 do
 91. writeln(takim[i],' ',tablo[i,1],' ',tablo[i,2],' ',tablo[i,3],' ',tablo[i,4],' ', puan[i], ' ', av[i]);
 92.  
 93.      
 94. readln;
 95.  
 96.  
 97.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do