Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Pascal Anket Program?


Anket Program?

Pascal programlama dilinde yaz?lm?? bu programda tüketicilerin sigara tüketimlerini ölçmek için haz?rlanan bir anketin sonuçlar?na ili?kin bilgiler, her bir ki?i için veriliyor. Verilen bilgiler; tüketicinin ad?, ya??, cinsiyet kodu (E: Erkek, K:Kad?n), içti?i sigara miktar?na ili?kin kod (1:Sigara içmiyor, 2: Az içiyor, 3:Tiryaki).
a)M adet tüketiciye ili?kin olarak yap?lan ara?t?rmada her tüketim grubuna giren kad?n ve  erkeklerin say?s?n? bulan,
b)Ya?? 40’tan büyük kad?n ve erkeklerin say?lar?n? bulan,
c)Ankete kat?lan kad?n ve erkek say?lar?n? bulan program.

Program Kodu:

 1.  
 2.  
 3. uses crt;
 4. var
 5. isim :array [1..100] of string[20];
 6. cinsiyet :array [1..100] of string[5];
 7. yas :array [1..100] of integer;
 8. tercih :array [1..100] of char;
 9. i,m,t1,t2,t3,yask,yase,es,ks :integer;
 10.  
 11. begin
 12. clrscr;
 13. write('Ankete katilan kisi sayisi :');
 14. readln(m);
 15. clrscr;
 16.  
 17. for i:=1 to m do
 18. begin
 19. writeln('Sira No :',i);
 20. write('Adi Soyadi :');
 21. readln(isim[i]);
 22. write('Cinsiyeti.. E/K :');
 23. readln(cinsiyet[i]);
 24. write('Yasi :');
 25. readln(yas[i]);
 26.  
 27. write('Sigara Bagimliligi (0/1/2) :');
 28. tercih[i]:=readkey;
 29. if tercih[i]='0' then
 30. writeln(' ',tercih[i],' icmiyor ');
 31. if tercih[i]='1' then
 32. writeln(' ',tercih[i],' az iciyor');
 33. if tercih[i]='2' then
 34. writeln(' ',tercih[i],' tiryaki ');
 35.  
 36. writeln('');
 37.  
 38. t1:=0;t2:=0;t3:=0;yask:=0;yase:=0;ks:=0;es:=0;
 39. for i:=1 to m do
 40. begin
 41. if tercih[i]='0' then t1:=t1+1
 42. else if tercih[i]='1' then t2:=t2+1
 43. else if tercih[i]='2' then t3:=t3+1;
 44.  
 45. if (cinsiyet[i]='E') and (yas[i]>40) then yase:=yase+1
 46. else if (cinsiyet[i]='K') and (yas[i]>40) then yask:=yask+1;
 47.  
 48. if cinsiyet[i]='E' then es:=es+1
 49. else if cinsiyet[i]='K' then ks:=ks+1;
 50.  
 51. writeln('Sigara icmeyen kisi sayisi: ',t1);
 52. writeln('Az icen kisi sayisi: ',t2);
 53. writeln('Sigara bagimlisi kisi sayisi: ',t3);
 54.  
 55. writeln('Yasi 40tan buyuk kad?n sayisi: ',yask);
 56. writeln('Yasi 40tan buyuk erkek sayisi: ',yase);
 57.  
 58. writeln('Ankete katilan kadin sayisi: ',ks);
 59. writeln('Ankete katilan erkek sayisi: ',es);
 60.  
 61. readln;
 62.  
 63.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.