Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Pascal Anket Programı


Anket Programı

Pascal programlama dilinde yazılmış bu programda tüketicilerin sigara tüketimlerini ölçmek için hazırlanan bir anketin sonuçlarına ilişkin bilgiler, her bir kişi için veriliyor. Verilen bilgiler; tüketicinin adı, yaşı, cinsiyet kodu (E: Erkek, K:Kadın), içtiği sigara miktarına ilişkin kod (1:Sigara içmiyor, 2: Az içiyor, 3:Tiryaki).
a)M adet tüketiciye ilişkin olarak yapılan araştırmada her tüketim grubuna giren kadın ve  erkeklerin sayısını bulan,
b)Yaşı 40’tan büyük kadın ve erkeklerin sayılarını bulan,
c)Ankete katılan kadın ve erkek sayılarını bulan program.

Program Kodu:

 1.  
 2.  
 3. uses crt;
 4. var
 5. isim :array [1..100] of string[20];
 6. cinsiyet :array [1..100] of string[5];
 7. yas :array [1..100] of integer;
 8. tercih :array [1..100] of char;
 9. i,m,t1,t2,t3,yask,yase,es,ks :integer;
 10.  
 11. begin
 12. clrscr;
 13. write('Ankete katilan kisi sayisi :');
 14. readln(m);
 15. clrscr;
 16.  
 17. for i:=1 to m do
 18. begin
 19. writeln('Sira No :',i);
 20. write('Adi Soyadi :');
 21. readln(isim[i]);
 22. write('Cinsiyeti.. E/K :');
 23. readln(cinsiyet[i]);
 24. write('Yasi :');
 25. readln(yas[i]);
 26.  
 27. write('Sigara Bagimliligi (0/1/2) :');
 28. tercih[i]:=readkey;
 29. if tercih[i]='0' then
 30. writeln(' ',tercih[i],' icmiyor ');
 31. if tercih[i]='1' then
 32. writeln(' ',tercih[i],' az iciyor');
 33. if tercih[i]='2' then
 34. writeln(' ',tercih[i],' tiryaki ');
 35.  
 36. writeln('');
 37.  
 38. t1:=0;t2:=0;t3:=0;yask:=0;yase:=0;ks:=0;es:=0;
 39. for i:=1 to m do
 40. begin
 41. if tercih[i]='0' then t1:=t1+1
 42. else if tercih[i]='1' then t2:=t2+1
 43. else if tercih[i]='2' then t3:=t3+1;
 44.  
 45. if (cinsiyet[i]='E') and (yas[i]>40) then yase:=yase+1
 46. else if (cinsiyet[i]='K') and (yas[i]>40) then yask:=yask+1;
 47.  
 48. if cinsiyet[i]='E' then es:=es+1
 49. else if cinsiyet[i]='K' then ks:=ks+1;
 50.  
 51. writeln('Sigara icmeyen kisi sayisi: ',t1);
 52. writeln('Az icen kisi sayisi: ',t2);
 53. writeln('Sigara bagimlisi kisi sayisi: ',t3);
 54.  
 55. writeln('Yasi 40tan buyuk kadın sayisi: ',yask);
 56. writeln('Yasi 40tan buyuk erkek sayisi: ',yase);
 57.  
 58. writeln('Ankete katilan kadin sayisi: ',ks);
 59. writeln('Ankete katilan erkek sayisi: ',es);
 60.  
 61. readln;
 62.  
 63.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım