Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Pascal Ö?renci Not Program? (Ö?renci Transkript Program?)


Ö?renci Not Program? (Ö?renci Transkript Program?)

Pascal programlama dilinde yaz?lm?? bu programda bir fakülte, ö?renci bürosu i?lemlerini bilgisayar deste?inde yürütmektedir. Her s?nav dönemi sonunda M adet ö?renci, N adet ders alan bir s?n?fa ili?kin ö?renci notlar? tablo halinde bilgisayara girilmektedir. Ayr?ca, her ö?rencinin ad?, soyad?, okul numaras? verilmektedir.
a) Her ö?rencinin kald??? ders say?s?n?, ad?, soyad? ve okul numaras?yla yazd?ran,
b) Bütün derslerden geçen ö?rencilerin ad?n?, soyad?n?, numaras?n? ve ders notlar? ortalamas?n? bulan,
c)Her ders için geçen ve kalan ö?renci say?s?n? bulan program.

Program Kodu:

 1.  
 2.  
 3. uses crt;
 4. var
 5. isim :array [1..100] of string[20];
 6. numara :array [1..100] of string[6];
 7. ders :array [1..100,1..100] of real;
 8. ort:array [1..100] of real;
 9.  
 10. i,j,m,n,say :integer;
 11.  
 12. begin
 13. clrscr;
 14. write('Ogrenci sayisini giriniz.. :');
 15. readln(m);
 16. write('Ders sayisini giriniz.. :');
 17. readln(n);
 18.  
 19.  
 20.  
 21. for i:=1 to m do
 22. begin
 23. writeln('Sira No :',i);
 24. write('Adi Soyadi :');
 25. readln(isim[i]);
 26. write('Numarasi.. :');
 27. readln(numara[i]);
 28. writeln('');
 29.  
 30.  
 31. writeln('Notlari giriniz.. : ');
 32. for i:=1 to m do
 33.  for j:=1 to n do
 34.   read(ders[i,j]);
 35.  
 36. readln;
 37. writeln('');
 38. writeln('Notlari 50den az olan ogrenci kalir.. ');
 39.  
 40. for i:=1 to m do (*a*)
 41. begin
 42. say:=0;
 43.  for j:=1 to n do
 44.   if (ders[i,j] < 50) then say:=say+1;
 45. writeln(numara[i],' ', isim[i],' ' ,say, ' dersten kalmistir..');
 46. writeln('');
 47.  
 48. readln;
 49. for i:=1 to m do (*b*)
 50. begin
 51. say:=0;ort[i]:=0;
 52.  
 53. for j:=1 to n do
 54. begin
 55.   if (ders[i,j] > 50) then say:=say+1;
 56.   ort[i]:=ort[i]+ders[i,j];
 57. ort[i]:=ort[i]/n;
 58. if say=n then
 59. writeln(numara[i],' ', isim[i],' ders ortalamasi : ', ort[i]);
 60.  
 61. readln;
 62. for i:=1 to n do
 63. begin
 64. say:=0;
 65.  for j:=1 to m do (*c*)
 66.   if (ders[j,i] > 50) then say:=say+1;
 67. writeln(i,'. dersten gecen ogrenci sayisi: ', say,' kalan ogrenci sayisi: ', (m-say));
 68.  
 69. readln;
 70.  
 71.  
 72.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.