Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Pascal Öğrenci Not Programı (Öğrenci Transkript Programı)


Öğrenci Not Programı (Öğrenci Transkript Programı)

Pascal programlama dilinde yazılmış bu programda bir fakülte, öğrenci bürosu işlemlerini bilgisayar desteğinde yürütmektedir. Her sınav dönemi sonunda M adet öğrenci, N adet ders alan bir sınıfa ilişkin öğrenci notları tablo halinde bilgisayara girilmektedir. Ayrıca, her öğrencinin adı, soyadı, okul numarası verilmektedir.
a) Her öğrencinin kaldığı ders sayısını, adı, soyadı ve okul numarasıyla yazdıran,
b) Bütün derslerden geçen öğrencilerin adını, soyadını, numarasını ve ders notları ortalamasını bulan,
c)Her ders için geçen ve kalan öğrenci sayısını bulan program.

Program Kodu:

 1.  
 2.  
 3. uses crt;
 4. var
 5. isim :array [1..100] of string[20];
 6. numara :array [1..100] of string[6];
 7. ders :array [1..100,1..100] of real;
 8. ort:array [1..100] of real;
 9.  
 10. i,j,m,n,say :integer;
 11.  
 12. begin
 13. clrscr;
 14. write('Ogrenci sayisini giriniz.. :');
 15. readln(m);
 16. write('Ders sayisini giriniz.. :');
 17. readln(n);
 18.  
 19.  
 20.  
 21. for i:=1 to m do
 22. begin
 23. writeln('Sira No :',i);
 24. write('Adi Soyadi :');
 25. readln(isim[i]);
 26. write('Numarasi.. :');
 27. readln(numara[i]);
 28. writeln('');
 29.  
 30.  
 31. writeln('Notlari giriniz.. : ');
 32. for i:=1 to m do
 33.  for j:=1 to n do
 34.   read(ders[i,j]);
 35.  
 36. readln;
 37. writeln('');
 38. writeln('Notlari 50den az olan ogrenci kalir.. ');
 39.  
 40. for i:=1 to m do (*a*)
 41. begin
 42. say:=0;
 43.  for j:=1 to n do
 44.   if (ders[i,j] < 50) then say:=say+1;
 45. writeln(numara[i],' ', isim[i],' ' ,say, ' dersten kalmistir..');
 46. writeln('');
 47.  
 48. readln;
 49. for i:=1 to m do (*b*)
 50. begin
 51. say:=0;ort[i]:=0;
 52.  
 53. for j:=1 to n do
 54. begin
 55.   if (ders[i,j] > 50) then say:=say+1;
 56.   ort[i]:=ort[i]+ders[i,j];
 57. ort[i]:=ort[i]/n;
 58. if say=n then
 59. writeln(numara[i],' ', isim[i],' ders ortalamasi : ', ort[i]);
 60.  
 61. readln;
 62. for i:=1 to n do
 63. begin
 64. say:=0;
 65.  for j:=1 to m do (*c*)
 66.   if (ders[j,i] > 50) then say:=say+1;
 67. writeln(i,'. dersten gecen ogrenci sayisi: ', say,' kalan ogrenci sayisi: ', (m-say));
 68.  
 69. readln;
 70.  
 71.  
 72.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım