Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
´╗┐

Í?renci Not Program? (Í?renci Transkript Program?)

Pascal programlama dilinde yaz?lm?? bu programda bir fakŘlte, ÷?renci bŘrosu i?lemlerini bilgisayar deste?inde yŘrŘtmektedir. Her s?nav d÷nemi sonunda M adet ÷?renci, N adet ders alan bir s?n?fa ili?kin ÷?renci notlar? tablo halinde bilgisayara girilmektedir. Ayr?ca, her ÷?rencinin ad?, soyad?, okul numaras? verilmektedir.
a) Her ÷?rencinin kald??? ders say?s?n?, ad?, soyad? ve okul numaras?yla yazd?ran,
b) BŘtŘn derslerden gešen ÷?rencilerin ad?n?, soyad?n?, numaras?n? ve ders notlar? ortalamas?n? bulan,
c)Her ders išin gešen ve kalan ÷?renci say?s?n? bulan program.

Program Kodu:

 1.  
 2.  
 3. uses crt;
 4. var
 5. isim :array [1..100] of string[20];
 6. numara :array [1..100] of string[6];
 7. ders :array [1..100,1..100] of real;
 8. ort:array [1..100] of real;
 9.  
 10. i,j,m,n,say :integer;
 11.  
 12. begin
 13. clrscr;
 14. write('Ogrenci sayisini giriniz.. :');
 15. readln(m);
 16. write('Ders sayisini giriniz.. :');
 17. readln(n);
 18.  
 19.  
 20.  
 21. for i:=1 to m do
 22. begin
 23. writeln('Sira No :',i);
 24. write('Adi Soyadi :');
 25. readln(isim[i]);
 26. write('Numarasi.. :');
 27. readln(numara[i]);
 28. writeln('');
 29.  
 30.  
 31. writeln('Notlari giriniz.. : ');
 32. for i:=1 to m do
 33. áfor j:=1 to n do
 34. á read(ders[i,j]);
 35.  
 36. readln;
 37. writeln('');
 38. writeln('Notlari 50den az olan ogrenci kalir.. ');
 39.  
 40. for i:=1 to m do (*a*)
 41. begin
 42. say:=0;
 43. áfor j:=1 to n do
 44. á if (ders[i,j] < 50) then say:=say+1;
 45. writeln(numara[i],' ', isim[i],' ' ,say, ' dersten kalmistir..');
 46. writeln('');
 47.  
 48. readln;
 49. for i:=1 to m do (*b*)
 50. begin
 51. say:=0;ort[i]:=0;
 52.  
 53. for j:=1 to n do
 54. begin
 55. á if (ders[i,j] > 50) then say:=say+1;
 56. á ort[i]:=ort[i]+ders[i,j];
 57. ort[i]:=ort[i]/n;
 58. if say=n then
 59. writeln(numara[i],' ', isim[i],' ders ortalamasi : ', ort[i]);
 60.  
 61. readln;
 62. for i:=1 to n do
 63. begin
 64. say:=0;
 65. áfor j:=1 to m do (*c*)
 66. á if (ders[j,i] > 50) then say:=say+1;
 67. writeln(i,'. dersten gecen ogrenci sayisi: ', say,' kalan ogrenci sayisi: ', (m-say));
 68.  
 69. readln;
 70.  
 71.  
 72.  

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
 
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m