Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Pascal Cümledeki Kelime Say?s?n? Bulan Program


Cümledeki Kelime Say?s?n? Bulan Program

Pascal programlama dilinde yaz?lm?? bu programda bir cümlede geçen kelime say?s?n? bulunmu?tur. Bu programda kelime say?s?n? bulurken bo?luk i?aretine göre arama yap?lm??t?r, di?er (, .  ! - vb) karakterler eklenerek program daha üstün bir hale getirebilir.

Program Kodu:

 1.  
 2.  
 3. Uses Crt;
 4. Var
 5. cumle:string;
 6. uzunluk,i,kelimesayi:integer;
 7. begin
 8. clrscr;
 9. write('Cumleyi giriniz :');
 10. readln(cumle);
 11. uzunluk:=length(cumle);
 12. for i:=1 to uzunluk do
 13. if (cumle[i]=' ')and(cumle[i+1]<>' ') then
 14. kelimesayi:=kelimesayi+1;
 15. write('Cumledeki kelime sayisi :',kelimesayi+1);
 16. readln;
 17.  
 18.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.