Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++Cümledeki Kelime Say?s?n? Bulan Program

Pascal programlama dilinde yaz?lm?? bu programda bir cümlede geçen kelime say?s?n? bulunmu?tur. Bu programda kelime say?s?n? bulurken bo?luk i?aretine göre arama yap?lm??t?r, di?er (, .  ! - vb) karakterler eklenerek program daha üstün bir hale getirebilir.

Program Kodu:

 1.  
 2.  
 3. Uses Crt;
 4. Var
 5. cumle:string;
 6. uzunluk,i,kelimesayi:integer;
 7. begin
 8. clrscr;
 9. write('Cumleyi giriniz :');
 10. readln(cumle);
 11. uzunluk:=length(cumle);
 12. for i:=1 to uzunluk do
 13. if (cumle[i]=' ')and(cumle[i+1]<>' ') then
 14. kelimesayi:=kelimesayi+1;
 15. write('Cumledeki kelime sayisi :',kelimesayi+1);
 16. readln;
 17.  
 18.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.