Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Pascal Su Da??t?m Program?


Su Da??t?m Program?

Pascal programlama dilinde yaz?lm?? bu programda bir su tankeri 100 litre su ile doludur. Bidonlara bu tankerden su doldurulacakt?r. Bidon kapasiteleri programa veri olarak girilecektir. Veri girme i?lemini bitirmek için 0 gözcü de?eri kullan?lacakt?r. ?stekte bulunanlar?n hangilerinin tankerden istedikleri suyun tamam?n?, hangilerinin bir k?sm?n? ve hangilerinin hiç alamayacaklar?n?  gösterilmi?tir.

Test ??lemi:
Girdi : 30 40 20 30 50 10 0
Sonuç:  3 bidon tamamen doldurulur. 2 bidon hiç doldurumaz.  4. bidonun 30 litreden 10 litresi doldurulur.

Program Kodu:

 1.  
 2.  
 3. uses crt;
 4. var
 5. bidon:array[1..100] of integer;
 6. dl:array[1..100] of integer;
 7. i,j,s,b,d,kalan:integer;
 8.  
 9. begin
 10. clrscr;
 11. writeln('Bidon kapasitelerini giriniz...:');
 12. s:=0;b:=0;d:=0;
 13.  
 14. repeat
 15. readln(b);s:=s+1; bidon[s]:=b;
 16. until b=0;
 17.  
 18. readln;
 19. for i:=1 to s-1 do
 20.  dl[i]:=0;
 21.  
 22. kalan:=100;
 23. for i:=1 to s-1 do
 24. begin
 25.  kalan:= kalan-bidon[i];
 26.  if kalan >= 0 then dl[i]:=2
 27.  else if kalan < 0 then begin kalan:= kalan + bidon[i]; i:=s-1;end;
 28.  
 29.  
 30. j:=0;
 31. if kalan<>0 then
 32. begin
 33. for i:=1 to s-1 do
 34. begin
 35. if j=0 then
 36.  if dl[i]<>2 then begin dl[i]:=1; j:=i;end;
 37.  
 38. for i:=1 to s-1 do
 39. if dl[i]=0 then b:=b+1
 40. else if dl[i]=2 then d:=d+1;
 41. writeln('');
 42. writeln(d, ' bidon tamamen doldurulur.');
 43. writeln(b, ' bidon hic doldurulmaz.');
 44. if kalan<>0 then
 45. writeln(j, '. bidonun ', bidon[j], ' litreden ', kalan, ' litresi doldurulur.');
 46. readln;
 47.  
 48.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Çarşamba, 01 Ağustos 2012 16:10 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.