Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Pascal N Basamakl? Bir Say?dan K Tane Rakam Silindi?inde Kalabilecek En Büyük Say?


N Basamakl? Bir Say?dan K Tane Rakam Silindi?inde Kalabilecek En Büyük Say?

Pascal programlama dilinde yaz?lm?? bu programda kullan?c?dan al?nan N basamakl? bir say?dan k tane rakam? silersek kalabilecek en büyük say?y? bulan program yap?lm??t?r.

Örnek : Say? -> 2 4 5 2 6
K=1  -> En büyük say? = 6542

K=2 -> En büyük say? =  654

K=3 -> En büyük say? =  65

K=4 -> En büyük say? =  6


Not : Say? dizi olarak programa verilmelidir ve k say?s? dizinin eleman say?s?n?n 1 eksi?inden büyük olmamal?d?r.

Program Kodu:

Ör:

Say?n?n Uzunlu?unu Giriniz: 5

3

5

6

2

1

Silinmesini ?stedi?iniz Rakam Say?s?n? Giriniz:2

Sayiniz : 653

 1.  
 2.  
 3. uses crt;
 4. var
 5. a:array[1..100] of integer;
 6. z:array[1..100] of integer;
 7. i,j,k,b,c,max:integer;
 8. Tus:char;
 9. bl:boolean;
 10.  
 11.  
 12. begin
 13. clrscr;
 14. repeat
 15. writeln('Sayi uzunlugunu giriniz...: [1..100])');
 16. readln(b);
 17. writeln('Sayi degerlerini giriniz..');
 18.  
 19. for i:=1 to b do
 20.  begin
 21.  readln(c);
 22.  a[i]:=c;
 23.  
 24. write('Sayiniz : ');for i:= 1 to b do write(a[i]);
 25. writeln('');
 26. writeln('Silinmesini istediginiz rakam sayisini giriniz.. : ');
 27. readln(c);
 28.  
 29. c:=b-c; (*kalan eleman say?s?*)
 30. bl:=false;
 31.  
 32. for j:=1 to c do
 33. begin
 34. bl:=false;
 35. max:=a[1];
 36. k:=1;
 37. for i:=2 to b do
 38.  begin if max < a[i] then begin max:=a[i]; k:=i; bl:=true; end;
 39.  end;
 40.  
 41. if not bl then begin
 42. for i:=2 to b do
 43.  begin if max = a[i] then k:=i;
 44.  end;
 45.  
 46. a[k]:=-1;
 47. z[j]:=max;
 48. (*write('Sayiniz : ');for i:= 1 to b do write(a[i]);
 49. writeln('');*)
 50.  
 51.  
 52. write('Sayiniz : ');for i:= 1 to c do write(z[i]);
 53. writeln('');
 54. writeln('Cikmak icin * karakterine basiniz..');
 55.  
 56. Tus:=readkey;
 57. Until Tus='*';
 58.      
 59. readln;
 60.  
 61.  
 62.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do