Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Pascal N Basamakl? Bir Say?dan K Tane Rakam Silindi?inde Kalabilecek En Büyük Say?


N Basamakl? Bir Say?dan K Tane Rakam Silindi?inde Kalabilecek En Büyük Say?

Pascal programlama dilinde yaz?lm?? bu programda kullan?c?dan al?nan N basamakl? bir say?dan k tane rakam? silersek kalabilecek en büyük say?y? bulan program yap?lm??t?r.

Örnek : Say? -> 2 4 5 2 6
K=1  -> En büyük say? = 6542

K=2 -> En büyük say? =  654

K=3 -> En büyük say? =  65

K=4 -> En büyük say? =  6


Not : Say? dizi olarak programa verilmelidir ve k say?s? dizinin eleman say?s?n?n 1 eksi?inden büyük olmamal?d?r.

Program Kodu:

Ör:

Say?n?n Uzunlu?unu Giriniz: 5

3

5

6

2

1

Silinmesini ?stedi?iniz Rakam Say?s?n? Giriniz:2

Sayiniz : 653

 1.  
 2.  
 3. uses crt;
 4. var
 5. a:array[1..100] of integer;
 6. z:array[1..100] of integer;
 7. i,j,k,b,c,max:integer;
 8. Tus:char;
 9. bl:boolean;
 10.  
 11.  
 12. begin
 13. clrscr;
 14. repeat
 15. writeln('Sayi uzunlugunu giriniz...: [1..100])');
 16. readln(b);
 17. writeln('Sayi degerlerini giriniz..');
 18.  
 19. for i:=1 to b do
 20.  begin
 21.  readln(c);
 22.  a[i]:=c;
 23.  
 24. write('Sayiniz : ');for i:= 1 to b do write(a[i]);
 25. writeln('');
 26. writeln('Silinmesini istediginiz rakam sayisini giriniz.. : ');
 27. readln(c);
 28.  
 29. c:=b-c; (*kalan eleman say?s?*)
 30. bl:=false;
 31.  
 32. for j:=1 to c do
 33. begin
 34. bl:=false;
 35. max:=a[1];
 36. k:=1;
 37. for i:=2 to b do
 38.  begin if max < a[i] then begin max:=a[i]; k:=i; bl:=true; end;
 39.  end;
 40.  
 41. if not bl then begin
 42. for i:=2 to b do
 43.  begin if max = a[i] then k:=i;
 44.  end;
 45.  
 46. a[k]:=-1;
 47. z[j]:=max;
 48. (*write('Sayiniz : ');for i:= 1 to b do write(a[i]);
 49. writeln('');*)
 50.  
 51.  
 52. write('Sayiniz : ');for i:= 1 to c do write(z[i]);
 53. writeln('');
 54. writeln('Cikmak icin * karakterine basiniz..');
 55.  
 56. Tus:=readkey;
 57. Until Tus='*';
 58.      
 59. readln;
 60.  
 61.  
 62.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.