Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character


Matristeki En Küçük Say?y? Bulma ve Matrisi Say?yla Çarpma

Pascal programlama dilinde yaz?lm?? bu programda 6x6 boyutlar?ndaki bir matrisin en küçük say?s?n? bularak, tablodaki bütün elemanlar?n bu say?yla çarp?m?ndan olu?an yeni bir 6x6 boyutlar?nda matris olu?turacak alt program icra edilmi?tir.


 1.  
 2.  
 3.  
 4. uses crt;
 5. var
 6. tablo:array[1..6,1..6] of integer;
 7.  
 8. i,j,min:integer;
 9.  
 10. procedure mincarp;
 11. begin
 12. min:=tablo[1,1];
 13. for i:=1 to 6 do
 14. for j:=1 to 6 do
 15.   if min > tablo[i,j] then min:=tablo[i,j];
 16.  
 17. for i:=1 to 6 do
 18.  for j:=1 to 6 do
 19.   tablo[i,j]:=tablo[i,j]*min;
 20.  
 21.  
 22. begin
 23. clrscr;
 24. writeln('Tablo degerlerini giriniz...');
 25. for i:=1 to 6 do
 26.  for j:=1 to 6 do
 27.   read(tablo[i,j]);
 28.  
 29. readln;
 30. mincarp;
 31. writeln('');
 32.  
 33. for i:=1 to 6 do
 34. begin
 35.  for j:=1 to 6 do
 36.  write(tablo[i,j]);
 37. writeln('');
 38.  
 39. readln;
 40.        
 41.  
 42.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım