Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Pascal ?ki Kümenin Kesi?imi ve Birle?imi


?ki Kümenin Kesi?imi ve Birle?imi

Pascal programlama dilinde yaz?lm?? bu programda dizi olarak verilmi? iki kümenin kesi?imini ve birle?imini bulunmas? sa?lanm??t?r. Matematikteki birle?im ve kesi?im için ideal örnek te?kil etmektedir.


 1.  
 2.  
 3.  
 4. uses crt;
 5. var
 6. dizi1,dizi2,kes,bir:array[1..100] of integer;
 7. i,j,k,m,n,yedek:integer;
 8.  
 9. procedure kesisim;
 10. begin
 11. k:=0;i:=0;
 12.  
 13. while(i<=n) do
 14. begin
 15.  i:=i+1; j:=1;
 16.  while((j<=m) and (dizi1[i]<>dizi2[j])) do
 17.  begin j:=j+1; end;
 18.  
 19.  if(j<=m)then
 20. begin
 21.  k:=k+1;
 22.  kes[k]:=dizi2[j];
 23. for i:=1 to k do
 24.  write(kes[i],' ');
 25. writeln('');
 26.  
 27. procedure birlesim;
 28. begin
 29.  
 30. for i:=1 to n do
 31. bir[i]:=dizi1[i];
 32. for i:=1 to m do
 33. bir[n+i]:=dizi2[i];
 34.  
 35. for j:=1 to k do
 36. begin
 37. for i:=1 to m+n do
 38. if bir[i]=kes[j]then begin bir[i]:=-1;i:=m+n;end;
 39.  
 40. for i:=1 to m+n-1 do
 41. for j:=i+1 to m+n do
 42. begin
 43. if bir[i]>bir[j] then
 44. begin
 45. yedek :=bir[i];
 46. bir[i]:=bir[j];
 47. bir[j]:=yedek;
 48. for i:=1 to m+n do
 49. begin
 50. if (bir[i]<>-1) then  write(bir[i],' ');
 51.  
 52.  
 53. begin
 54. clrscr;
 55. writeln('Birinci dizi boyutunu giriniz...');
 56. readln(n);
 57. writeln('?kinci dizi boyutunu giriniz...');
 58. readln(m);
 59. writeln('Birinci dizi degerlerini giriniz...');
 60. for i:=1 to n do
 61.  read(dizi1[i]);
 62. writeln('?kinci dizi degerlerini giriniz...');
 63. for i:=1 to m do
 64.  read(dizi2[i]);
 65. writeln('');
 66. readln;
 67. kesisim;
 68. writeln('');
 69. birlesim;
 70. readln;
 71.  
 72.  
 73.        
 74.  
 75.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx