Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
´╗┐

?ki KŘmenin Kesi?imi ve Birle?imi

Pascal programlama dilinde yaz?lm?? bu programda dizi olarak verilmi? iki kŘmenin kesi?imini ve birle?imini bulunmas? sa?lanm??t?r. Matematikteki birle?im ve kesi?im išin ideal ÷rnek te?kil etmektedir.


 1.  
 2.  
 3.  
 4. uses crt;
 5. var
 6. dizi1,dizi2,kes,bir:array[1..100] of integer;
 7. i,j,k,m,n,yedek:integer;
 8.  
 9. procedure kesisim;
 10. begin
 11. k:=0;i:=0;
 12.  
 13. while(i<=n) do
 14. begin
 15. ái:=i+1; j:=1;
 16. áwhile((j<=m) and (dizi1[i]<>dizi2[j])) do
 17. ábegin j:=j+1; end;
 18.  
 19. áif(j<=m)then
 20. begin
 21. ák:=k+1;
 22. ákes[k]:=dizi2[j];
 23. for i:=1 to k do
 24. áwrite(kes[i],' ');
 25. writeln('');
 26.  
 27. procedure birlesim;
 28. begin
 29.  
 30. for i:=1 to n do
 31. bir[i]:=dizi1[i];
 32. for i:=1 to m do
 33. bir[n+i]:=dizi2[i];
 34.  
 35. for j:=1 to k do
 36. begin
 37. for i:=1 to m+n do
 38. if bir[i]=kes[j]then begin bir[i]:=-1;i:=m+n;end;
 39.  
 40. for i:=1 to m+n-1 do
 41. for j:=i+1 to m+n do
 42. begin
 43. if bir[i]>bir[j] then
 44. begin
 45. yedek :=bir[i];
 46. bir[i]:=bir[j];
 47. bir[j]:=yedek;
 48. for i:=1 to m+n do
 49. begin
 50. if (bir[i]<>-1) thená write(bir[i],' ');
 51.  
 52.  
 53. begin
 54. clrscr;
 55. writeln('Birinci dizi boyutunu giriniz...');
 56. readln(n);
 57. writeln('?kinci dizi boyutunu giriniz...');
 58. readln(m);
 59. writeln('Birinci dizi degerlerini giriniz...');
 60. for i:=1 to n do
 61. áread(dizi1[i]);
 62. writeln('?kinci dizi degerlerini giriniz...');
 63. for i:=1 to m do
 64. áread(dizi2[i]);
 65. writeln('');
 66. readln;
 67. kesisim;
 68. writeln('');
 69. birlesim;
 70. readln;
 71.  
 72.  
 73. ááá ááá
 74.  
 75.  

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
 
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m