Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama Pascal Bir S?n?r De?erine Kadar Olan Asal Say?lar? Bulma


Bir S?n?r De?erine Kadar Olan Asal Say?lar? Bulma

Pascal programlama dilinde yaz?lm?? bu programda 1'den N'ye kadar olan asal say?lar? ekrana yazd?ran prosedür icra edilmi?tir. Bu problemin çözümü için, önce 2’den N’ye kadar mant?ksal elemanlardan olu?mu? bir dizinin elemanlar?na True de?eri aktar?l?r. Sonra 2’den ba?layarak N say?s?n?n kareköküne kadar her say?n?n kendileri hariç bütün katlar?n?n oldu?u dizi elemanlar? False yap?l?r.


 1.  
 2.  
 3.  
 4. uses crt;
 5. var
 6. dizi :array [1..200] of integer;
 7. dizibl:array [1..200] of boolean;
 8. i,n,j,n1:integer;
 9. tus:char;
 10.  
 11. procedure asaln;
 12. begin
 13. n1:=trunc(sqrt(n));
 14. for i:=1 to n1 do
 15.  begin
 16.    for j:=1 to n do
 17.     begin
 18.      if ( dizi[j] mod dizi[i] = 0)and(i<>j) then dizibl[j]:=false;
 19.     end;
 20.  end;
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25. begin
 26. clrscr;
 27. repeat
 28. writeln('Dizi boyutunu giriniz..[1..200]: ');
 29. readln(n);
 30.  for i:=1 to n-1 do
 31.  begin
 32.   dizi[i]:=i+1; dizibl[i]:=true;
 33. asaln;
 34. writeln(n,'a/e kadar olan asal sayilar .. :');
 35.  
 36. for j:=1 to n do
 37.  if dizibl[j] then  write(' ', dizi[j]);
 38. readln;
 39.  writeln('Cikmak icin * karakterine basiniz..');
 40.  tus:=readkey;
 41.  until tus='*';
 42.  
 43.        
 44.  
 45.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.