Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Pascal Bir Sınır Değerine Kadar Olan Asal Sayıları Bulma


Bir Sınır Değerine Kadar Olan Asal Sayıları Bulma

Pascal programlama dilinde yazılmış bu programda 1'den N'ye kadar olan asal sayıları ekrana yazdıran prosedür icra edilmiştir. Bu problemin çözümü için, önce 2’den N’ye kadar mantıksal elemanlardan oluşmuş bir dizinin elemanlarına True değeri aktarılır. Sonra 2’den başlayarak N sayısının kareköküne kadar her sayının kendileri hariç bütün katlarının olduğu dizi elemanları False yapılır.


 1.  
 2.  
 3.  
 4. uses crt;
 5. var
 6. dizi :array [1..200] of integer;
 7. dizibl:array [1..200] of boolean;
 8. i,n,j,n1:integer;
 9. tus:char;
 10.  
 11. procedure asaln;
 12. begin
 13. n1:=trunc(sqrt(n));
 14. for i:=1 to n1 do
 15.  begin
 16.    for j:=1 to n do
 17.     begin
 18.      if ( dizi[j] mod dizi[i] = 0)and(i<>j) then dizibl[j]:=false;
 19.     end;
 20.  end;
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25. begin
 26. clrscr;
 27. repeat
 28. writeln('Dizi boyutunu giriniz..[1..200]: ');
 29. readln(n);
 30.  for i:=1 to n-1 do
 31.  begin
 32.   dizi[i]:=i+1; dizibl[i]:=true;
 33. asaln;
 34. writeln(n,'a/e kadar olan asal sayilar .. :');
 35.  
 36. for j:=1 to n do
 37.  if dizibl[j] then  write(' ', dizi[j]);
 38. readln;
 39.  writeln('Cikmak icin * karakterine basiniz..');
 40.  tus:=readkey;
 41.  until tus='*';
 42.  
 43.        
 44.  
 45.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım