Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Pascal Bir Dizinin ?kinci En Büyük Eleman?n? Diziyi S?ralamadan Bulan Program


Bir Dizinin ?kinci En Büyük Eleman?n? Diziyi S?ralamadan Bulan Program

Pascal programlama dilinde yaz?lm?? bu programda verilen bir dizinin 2. en büyük eleman?n? diziyi s?ralamadan bulan prosedür icra edilmi?tir.Bu k?s?mda öncelikle en büyük say? bulunmu? sonras?nda bu say?n?n bulundu?u dizi eleman?na -10000 de?eri atanarak ikinci en büyük say?n?n bulunmas? amaçlanm??t?r.


 1.  
 2.  
 3.  
 4. uses crt;
 5. var
 6. dizi :array [1..100] of integer;
 7. i,k,max1,max2,b,j :integer;
 8. ch:char;
 9.  
 10. procedure maksimum2;
 11. begin
 12. max1:=dizi[1];
 13. for i:=2 to k do
 14.   begin
 15.   if max1 < dizi[i] then begin max1:=dizi[i]; j:=i; end;
 16.   end;
 17.  
 18. dizi[j]:=-10000;
 19. max2:=dizi[1];
 20. for i:=2 to k do
 21.   begin
 22.   if max2 < dizi[i] then max2:=dizi[i];
 23.   end;
 24.  
 25.  
 26.  
 27. begin
 28. clrscr;
 29. writeln('Dizi boyutunu giriniz..: ');
 30. readln(k);
 31. writeln('Dizi degerlerini giriniz..: ');
 32. for i:=1 to k do begin readln(b); dizi[i]:=b; end;
 33. maksimum2;
 34. writeln('Dizinin maksimum elemani:  ', max1,' Dizinin maksimum ikinci elemani: ', max2);
 35. readln;
 36.  
 37.                
 38.  
 39.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Cuma, 03 Ağustos 2012 22:36 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.