Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Pascal Bir Dizinin ?kinci En Büyük Eleman?n? Diziyi S?ralamadan Bulan Program


Bir Dizinin ?kinci En Büyük Eleman?n? Diziyi S?ralamadan Bulan Program

Pascal programlama dilinde yaz?lm?? bu programda verilen bir dizinin 2. en büyük eleman?n? diziyi s?ralamadan bulan prosedür icra edilmi?tir.Bu k?s?mda öncelikle en büyük say? bulunmu? sonras?nda bu say?n?n bulundu?u dizi eleman?na -10000 de?eri atanarak ikinci en büyük say?n?n bulunmas? amaçlanm??t?r.


 1.  
 2.  
 3.  
 4. uses crt;
 5. var
 6. dizi :array [1..100] of integer;
 7. i,k,max1,max2,b,j :integer;
 8. ch:char;
 9.  
 10. procedure maksimum2;
 11. begin
 12. max1:=dizi[1];
 13. for i:=2 to k do
 14.   begin
 15.   if max1 < dizi[i] then begin max1:=dizi[i]; j:=i; end;
 16.   end;
 17.  
 18. dizi[j]:=-10000;
 19. max2:=dizi[1];
 20. for i:=2 to k do
 21.   begin
 22.   if max2 < dizi[i] then max2:=dizi[i];
 23.   end;
 24.  
 25.  
 26.  
 27. begin
 28. clrscr;
 29. writeln('Dizi boyutunu giriniz..: ');
 30. readln(k);
 31. writeln('Dizi degerlerini giriniz..: ');
 32. for i:=1 to k do begin readln(b); dizi[i]:=b; end;
 33. maksimum2;
 34. writeln('Dizinin maksimum elemani:  ', max1,' Dizinin maksimum ikinci elemani: ', max2);
 35. readln;
 36.  
 37.                
 38.  
 39.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Cuma, 03 Ağustos 2012 22:36 )  
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx