Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Css Evrensel Seçici


Evrensel Seçici

AÇIKLAMA
 
Bu html sayfas?nda genel bir css yap?s? tan?mlanm?? ve bütün sayfada bu yap? kullan?lm??t?r.
 
Sayfa Kodu:

 1.  
 2. <html><head>
 3. <style type="text/css">
 4. * {
 5.     border:3px orange solid;
 6.     margin:20px;
 7. }
 8. </style></head>
 9. <body>
 10. <div>Tasar?m?n?z gayet geçerli diyelim, ancak ?unu unutmamak gerekir ki yaz?lacak yaz?lar?n da tasar?ma yük bindirece?i, gereksiz kod y???n? olu?turabilece?i bir gerçektir. Bu amaçlar wordpress üzerinde size sunulan zengin metin editörünün baz? kodlar? düzenlemesi ya da zengin metin editörü kullanarak yazd???n?z yaz?larda fazladan kod kullanmak yine size hatal? kodlar ya da tasar?mda aksamalara neden olabilir.
 11. </div>
 12. <div>CSS ile birlikte kodlama yaparken bir çok yerde hr etiketi yerine elementlerin üst ve alt kenarl?k de?eri atamas? yap?larak kodlama yap?lmaktad?r, bunun yerine hr  etiketini kullanabiliriz. hr daha kolay eklenir ve css desteklemeyen araçlarda sayfa görünümünün bozulmas?n? engeller.
 13. </div>
 14. <p>Paragraf</p>
 15. <b>Kal?n yaz?</b>
 16.  
 17. </body>
 18. </html>
 19.  


Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.