Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character


Evrensel Seçici

AÇIKLAMA
 
Bu html sayfas?nda genel bir css yap?s? tan?mlanm?? ve bütün sayfada bu yap? kullan?lm??t?r.
 
Sayfa Kodu:

 1.  
 2. <html><head>
 3. <style type="text/css">
 4. * {
 5.     border:3px orange solid;
 6.     margin:20px;
 7. }
 8. </style></head>
 9. <body>
 10. <div>Tasar?m?n?z gayet geçerli diyelim, ancak ?unu unutmamak gerekir ki yaz?lacak yaz?lar?n da tasar?ma yük bindirece?i, gereksiz kod y???n? olu?turabilece?i bir gerçektir. Bu amaçlar wordpress üzerinde size sunulan zengin metin editörünün baz? kodlar? düzenlemesi ya da zengin metin editörü kullanarak yazd???n?z yaz?larda fazladan kod kullanmak yine size hatal? kodlar ya da tasar?mda aksamalara neden olabilir.
 11. </div>
 12. <div>CSS ile birlikte kodlama yaparken bir çok yerde hr etiketi yerine elementlerin üst ve alt kenarl?k de?eri atamas? yap?larak kodlama yap?lmaktad?r, bunun yerine hr  etiketini kullanabiliriz. hr daha kolay eklenir ve css desteklemeyen araçlarda sayfa görünümünün bozulmas?n? engeller.
 13. </div>
 14. <p>Paragraf</p>
 15. <b>Kal?n yaz?</b>
 16.  
 17. </body>
 18. </html>
 19.  


Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.