Konu:Pseudo - Elements(Sözde elemanlar) p.tan?t:first-letter -> ald??? ifadenin ilk harfini 56 piksele ç?kar?rken harfide italik ve gri ?ekilde yazar. p.tan?t:first-line -> ald??? ifadenin ilk sat?r?n? kal?n ve zeytin ye?ili renkte yazd?r?r. a:link -> içerisindeki koda bak?ld???nda linki gri yazd?rd??? görülür. a:visited -> ziyaret edilen linkin rengini bordo yapar. a:hover -> linkin üzerine geldi?inizde linki lacivert yapar. a:active -> link t?kland??? anda sar? rengini al?r. " />

Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character


Sözde Elemanlar ve Sözde S?n?flar

AÇIKLAMA
 
Burada yap?lan sayfada css elemanlar? kullanarak html sayfa olu?turulmu?tur. Buradaki css yap?lar? html eleman? olmamalar?na ra?men bir html eleman? gibi davranabilirler.
 
h3: before yap?s? html kodundaki h3 tag?n? kullanan ifadeden önce sayfa içeri?ine "Konu" yaz?laca??n? gösterir. h3 tag? içerisindeki ifade yaz?ld?ktan sonra h3: after yap?s? ise h3 tag? içerisindeki yaz?dan sonra "Sözde elemanlar" sayfaya yaz?laca??n? belirtir.
 
  h3: before  Konu:     h3 içindeki ifade Pseudo - Elements  h3: after (Sözde elemanlar)
 
olu?turalan içerik ->  Konu:Pseudo - Elements(Sözde elemanlar)
 
p.tan?t:first-letter -> ald??? ifadenin ilk harfini 56 piksele ç?kar?rken harfide italik ve gri ?ekilde yazar. 
p.tan?t:first-line    -> ald??? ifadenin ilk sat?r?n? kal?n ve zeytin ye?ili renkte yazd?r?r.
 
a:link                 ->  içerisindeki koda bak?ld???nda linki gri yazd?rd??? görülür.
a:visited             -> ziyaret edilen linkin rengini bordo yapar. 
a:hover              -> linkin üzerine geldi?inizde linki lacivert yapar.
a:active              -> link t?kland??? anda sar? rengini al?r. 
 
Sayfa Kodu:

 1.  
 2.  
 3. <html>
 4.  
 5. <head><title>Sözde elemanlar ve Sözde s?n?flar</title>
 6.  
 7. <style type="text/css">
 8.  
 9. h3:before {
 10.  
 11. <span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span"> </span>content:"Konu:";
 12.  
 13. }
 14.  
 15. h3:after{
 16.  
 17. <span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span"> </span>content:"(Sözde elemanlar)";
 18.  
 19. <span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span"> </span>color:green;
 20.  
 21. }
 22.  
 23. p.tan?t:first-letter{
 24.  
 25. <span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span"> </span>color:gray;
 26.  
 27. <span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span"> </span>font-size:56px;
 28.  
 29. <span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span"> </span>font-style:italic;
 30.  
 31. }
 32.  
 33. p.tan?t:first-line{
 34.  
 35. <span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span"> </span>font-weight:bold;
 36.  
 37. <span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span"> </span>color:olive;
 38.  
 39. }
 40.  
 41. /******Sözde s?n?f örne?i******************/
 42.  
 43. a:link{
 44.  
 45. <span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span"> </span>text-decoration:none;
 46.  
 47. <span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span"> </span>color:gray;
 48.  
 49. }
 50.  
 51. a:visited {
 52.  
 53. <span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span"> </span>color:maroon;
 54.  
 55. }
 56.  
 57. a:hover{
 58.  
 59. <span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span"> </span>color:purple;
 60.  
 61. }
 62.  
 63. a:active {
 64.  
 65. <span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span"> </span>color:yellow;
 66.  
 67. }
 68.  
 69. /******Sözde s?n?f örne?i******************/
 70.  
 71. </style></head><body>
 72.  
 73. <h3>Pseudo - Elements</h3>
 74.  
 75. <p class="tan?t">HTML eleman? de?illerdir fakat <br>
 76.  
 77. bir HTML eleman? gibi davranabilirler.</p>
 78.  
 79. <!-- Sözde s?n?f örne?i -->
 80.  
 81. <a href="sozde.html">Mevcut sayfa</a>
 82.  
 83. <a href="http://www.yahoo.com/">Yahoo</a>
 84.  
 85. <!-- Sözde s?n?f örne?i -->
 86.  
 87. </body></html>
 88.  
 89.  
 90.  
 91.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım